Základní informace

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), který byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a Biomedicínské inženýrství. 

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

Věda a výzkum

FZS TUL působí v oblasti zdravotnictví a nelékařských zdravotnických oborů. Ve vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti se proto orientujeme zejména na související oblasti: všeobecné ošetřovatelství, zdravotnické záchranářství, biomedicínská technika, biomedicínské inženýrství a radiologická asistence. Stranou našeho zájmu nestojí ani fyzioterapie a rehabilitační péče, robotické rehabilitační přístroje, mikrobiologie a epidemiologie.

Systematicky rozvíjíme tvůrčí činnost ve spolupráci s ostatními fakultami univerzity a poskytovateli zdravotních služeb. Významných úspěchů jsme dosáhli v oblasti aplikace do zdravotnictví např. řešení problematiky infekcí spojených se zdravotní péčí, včetně biofilmu, nových možností efektivity výuky, zkušenosti se simulační výukou a inovacemi ve zdravotnictví, např. využití robotických systémů v rehabilitaci a asistenční robotice, přístrojové techniky apod.

Podrobnější informace najdete na stránkách fakulty.