Ústavy a pracoviště

Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče

Ústav zajišťuje velmi kvalitní a zejména praktickou výuku předmětů týkajících se ošetřovatelství a neodkladné péče pro všechny studijní programy.

Laboratoře jsou vybaveny mnoha výukovými modely a simulačnímu figurínami. Pro co nejefektivnější výuku fakulta již v roce 2010 pořídila celotělové pacientské simulátory od firmy Laerdal a nadále pořizuje ty nejmodernější figuríny. Nyní jsou laboratoře celkem vybaveny třemi celotělovými pacienty SimMann 3G, dvěma simulátory SimJunior a dále SimBaby a NursingBaby. Tyto figuríny společně s dalším vybavením laboratoří umožňují nácvik simulovaných situací, kdy skupina 3-4 studentů musí řešit úkony zachraňující život. Tyto zkušenosti jsou v praxi k nezaplacení.

Ústav klinických oborů a biomedicíny

Ústav zajišťuje specializovanou výuku v rámci předmětů: zobrazovací metody, biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny, lékařská biofyzika a radiologie, tomografické zobrazovací systémy, základy biostatistiky, lékařské přístroje a zařízení, biosignály v klinické a experimentální medicíně, etika v biomedicínských oborech nebo v rámci klinické biochemie, farmakologie, hematologie nebo propedeutiky.

Často jsou ve výuce využívány ty nejmodernější lékařské přístroje, zařízení a softwary. Studenti jsou vedeni k pochopení fyzikálního principu jednotlivých zobrazovacích, diagnostických a terapeutických přístrojů a v rámci cvičení k obsluze těchto přístrojů.

Laboratoře

FZS disponuje celou řadou odborně zaměřených laboratořích sloužících ke vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti fakulty, například:

 • Laboratoř mikrobiálních technik
 • Laboratoř tkáňových kultur
 • Laboratoř biomedicínských technologií
 • Laboratoř urgentní medicíny
 • Laboratoř ošetřovatelských technik
 • Laboratoř ošetřovatelských technik
 • Laboratoř preklinických oborů
 • Laboratoř funkční diagnostiky
 • Laboratoř neodkladných stavů
 • Laboratoř intenzivní péče
 • Interaktivní laboratoř
 • Mikrobiologická laboratoř
 • Biotechnologická laboratoř
 • Laboratoř buněčných a tkáňových kultur
 • Simulátor sanitního vozu
 • Počítačová laboratoř

Muzeum ošetřovatelství a medicíny

Cílem muzea je seznámit návštěvníky s historií medicíny a ošetřovatelství od dob starověku až po 20. století. Muzeum Vás zorientuje v dějinách těchto oborů a zároveň poznáte, jak dalekou cestu medicína a ošetřovatelství prošli. 

V muzeu si můžete prohlédnout nespočet historických fotografií, které Vás provedou historií porodnictví, ošetřovatelství a vývojem pomůcek, přístrojů a lékařských postupů. Pro zájemce jsou k vidění i dobové exponáty.

Více se dočtete na stránkách muzea.