A4_EF_Oceňování obchodních závodů

Anotace: Kurz zvýší či rozšíří odborné znalosti dovednosti v oblasti oceňování a posílí tak pozici absolventa na trhu práce. Účastník kurzu absolvuje v souladu s vytvořeným sylabem následující předměty: Znalecké právo, Právní problematika při oceňování, Oceňovací standardy, Finance a finanční řízení, Finanční analýza, Finanční účetnictví, Manažerské účetnictví, Daně, Oceňování podnikových nemovitostí, Oceňování pohledávek, Oceňování movitých věcí hmotných, Oceňování movitých věcí nehmotných, Oceňování cenných papírů, Oceňování služeb a technologií, Metody oceňování podniku, zpracuje případové studie a závěrečnou práci.

Garant: doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Rozsah kurzu: 4 semestry

Kurz je realizován v rámci Centra oceňování majetku na EF.

Zahájení prvního kurzu se předpokládá na přelomu roku 2023/24. Při jeho přípravě je kladen důraz na e-learningový vzdělávací proces a flexibilitu studia.