A4_FP_Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory

Anotace: Kurz je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol za účelem rozvoje mentorských dovedností spojených s vedením studentů na pedagogických praxích a začínajících učitelů při vstupu do profese.

Garant: Mgr. Helena Picková, Ph.D.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Termín pilotní realizace kurzu proběhl 24. – 25. 8. 2023.

V roce 2024 kurz proběhne v termínu 22.-23.8. 2024 formou letní školy.