A4_FP_Rozšiřující studium přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ

Anotace: Kurz je studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle§ 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na druhém stupni ZŠ nebo § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci podle § 7 odst.1 nebo § 7a zákona 563/2004 Sb. a chtějí si ji rozšířit o způsobilost vyučovat předmět přírodopis na 2. stupni ZŠ.

Garant: doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Rozsah kurzu: 4 semestry, kombinovaná forma

Termín pilotní realizace kurzu: Aktuálně probíhá přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024, více informací zde: https://www.fp.tul.cz/images/kurzy_DVPP/DVPP_Prijimaci_rizeni_23_24_AJ_PR_NS_web.pdf