A4_FP_Speciální pedagogika – studium v oblasti pedagogických věd

Anotace: Kurz vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou speciálně-pedagogickou činnost u osob se speciálními vzdělávacími potřebami dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění a podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění. Jedná se o studium v oblasti speciálně-pedagogických věd.

Garant: Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

Rozsah kurzu: 3 semestry

Pro akademický rok 2024/2025 je nejzazším termínem podání přihlášek 15. 9. 2024. Více informací zde: https://www.fp.tul.cz/uchazec/programy-celozivotniho-vzdelavani/specialni-pedagogika