Zahájení provozu informačního centra

Technická univerzita v Liberci pořádá dne 8. června od 13 do 16 hodin Den otevřených dveří v nově otevřené budově Informačního centra na Studentském náměstí.

Dopoledne: návštěva ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové (plánovaný příjezd zhruba 9:15 hodin). Prohlídka nové budovy. Ministryně chce pohovořit o nanovlákenných technologiích a zajímá se o další investice TUL.

Informace pro novináře

Osmipodlažní budova Infocentra mezi bloky E a F na Studentském náměstí a je po rekonstrukci kolejí (280 milionů) druhou největší investicí posledního desetiletí na TUL. Se zahájením výstavby byla spuštěna webová kamera zabírající prostor Studentského náměstí, kde výstavba  probíhala. Záběr z webové kamery bylo možno sledovat na stránce http://ar-tul-server.fa.vslib.cz/. Zde jsou umístěny i další informace týkající budovy Informačního centra.

Architektonický návrh: vznikl na Fakultě architektury TUL, autor projektu profesor Jiří Suchomel, proděkan FA TUL.

Dodavatel stavby: sdružení firem Stavby silnic a železnic a.s. a Regionální stavební s.r.o.

Náklady: byly původně stanoveny na 177 milionů korun. Později sníženy o 18 milionů – nebyla realizovaná fotovoltaická fasáda.

Konečné náklady: investiční 188 milionů a neinvestiční 7 milionů.

Důvod navýšení: především dopracování řešení interiérů a archivační techniky a dílčí změny stavebního řešení, například nižší teplotní koeficient fasády.

Státní dotace: investiční 147 milionů a neinvestiční 2,652 milionu korun, jako přímá dotaceMinisterstva školství ČR, zbytek hradila TUL z vlastních zdrojů.

Zahájení stavby: 18. července 2005. Původně měla být zahájena v roce 2004, ale zahájení stavby posunuly námitky firem, které neuspěly ve veřejné soutěži a průtahy s tím spojené.

Původní termín dokončení: prosinec 2006

Důvod prodloužení stavby: přerušení stavby a její zakonzervování v době nepříznivých klimatických podmínek v zimě 2005/6.

Průběh stavby: Stavební práce byly zahájeny 1. srpna 2005. Koncem září byly zahájeny trhací práce na skalnatém podloží. Ty byly prováděny velmi šetrně a po celou dobu probíhalo  seismické měření velikosti a rychlosti otřesů v nejbližších budovách. Zacelou dobu  nebyly při odstřelech překročeny mezní hodnoty a otřesy se pohybovaly 30 až 40 procent pod povolenou normou. V průběhu stavby byl prováděn monitoring hlukové zátěže a byla prováděna potřebná opatření, aby bylo vyhověno hygienickým normám.

Využití budovy: V přízemí vznikne informační středisko a v prvním a druhém patře bude volný přístup studentů k výpočetní technice a Internetu – internetová kavárna. Další patra obsadí veškeré informační zázemí univerzity a kanceláře pro provoz univerzity včetně vedení. Součástí IC je podzemní parkoviště pro 68 aut.

Význam stavby pro TUL: Získání nových prostor pro fakulty. Uvolní se celá budova A pro fakultu mechatroniky a ta zase uvolní místnosti fakultě textilní v budově B, v jejíchž prostorách nyní částečně sídlí. Počítá se s rekonstrukcí budovy A.

Charakteristika stavby: Bezbariérové přístupy, rozloha zhruba 4 000 metrů čtverečních. Mimořádně složitý tvar budovy. Dům je projektovaný v počítači s použitím 3D softwaru, je to rozměrově složitá stavebnice, každý díl kuželové fasády je jiný. Tato fasáda má konstrukci z hliníkových profilů. Je na ní použito kvalitní tepelně izolační zasklení (zhruba tisíc metrů čtverečních). Jeho venkovní tabule jsou z kaleného skla 8 mm se speciálním potiskem a mezi vnější a vnitřní tabulí je plynová distance zhruba 12 mm. Potisk skla má stínící funkci, která zabrání zbytečnému přehřívání budovy, tomu slouží i negativně vyklopený tvar budovy. Celý objekt je klimatizován a jeho nosná konstrukce je chlazena zabudovaným rozvodem chladící vody. Informační centrum se má stát dominantním středem budoucího univerzitního kampusu.

Další plánovaná výstavba: TUL připravuje velký projekt za více než dvě miliardy korun, který by měl vyřešit další potřebné prostory. Jedná se o výstavbu celkem tří nových budov G, L a E2, ve kterých budou laboratoře pro technické obory, nová budova pedagogické fakulty a nová univerzitní knihovna. Plánuje se i další podzemní parkoviště.Všechny objekty vzniknou na pozemcích TUL a projekty zpracovává vlastní univerzitní architektonický ateliér. TUL bude usilovat o získání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

8. června 2007