Rekordní počet studentů na TUL v akademickém roce 2007/08


V 54. akademickém roce se ke studiu do prvních ročníků zapsalo 3 368 uchazečů. Loni to bylo 3 043, předloni 2 691. Loni studovalo na TUL celkem 8 550 studentů, letos se jich zapsalo 9 343. To je historicky nejvyšší číslo.

Počty zapsaných studentů do prvních ročníků podle studijních programů

Bakalářské studijní programy – 2 792.
Navazující magisterské programy – 421 studentů
Pětileté magisterské programy – 155 studentů

Počty zapsaných studentů do prvních ročníků podle fakult

Fakulta pedagogická – 1 075 (loni – 862)
Fakulta strojní – 841 (loni – 794)
Hospodářská fakulta – 589 (loni – 543)
Fakulta textilní – 465 (loni – 465)
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 277 (loni – 277)
Fakulta umění a architektury – 53 (loni -62)

Počet přihlášek neklesá. My ale nechceme zvyšovat kapacitu naší fakulty na úkor kvality. Záměrně omezeným počtem studentů sledujeme kvalitu a individuální přístup ke studentům,“ uvedl proděkan FAU TUL Jiří Suchomel.

Ústav zdravotnických studií – 68 (loni 53)

Původní záměr byl přitom ročně přijmout ke studiu maximálně 35 posluchačů.

Díky vstřícnosti liberecké nemocnice, která zajišťuje odbornou praxi a část přednášek,  můžeme vyjít vstříc nebývalému zájmu o tento obor. I tak jsme vzhledem k počtu přihlášek mohli vybírat velmi kvalitní uchazeče,“ řekl prorektor TUL Zdeněk Kůs.

Imatrikulace

Slavnostní imatrikulace proběhnou kromě Liberce i na dalších detašovaných pracovištích Technické univerzity v Liberci mimo krajské město. Nově přijatí studenti hospodářské fakulty složí akademický slib také v Jičíně a České Lípě, fakulta textilní bude mít imatrikulaci také na své katedře v Prostějově a detašovaném pracovišti v Jihlavě a akademický slib složí nováčci fakulty strojní také v Mladé Boleslavi a Jihlavě.

Termíny imatrikulací

FS:  4.10.2007 – 9:00, Lidové sady
FT: 10.10.2007 – 9:00, Lidové sady
FP: 1.10.2007 – 9:00, Dům kultury
FM. 2.10.2007 – 12:30, budova C  – C1
ÚZS: 26.9.2007 – 11:30, budova M -Harcov (asi 60)
FA: 1.10. 2007 – 14:00 ateliér Husova ulice,
HF: 9. 10. 2007 – 9:00 Dům kultury
Univerzita Nisa: 23.10. 14:00 hodin radnice Liberec

V Liberci 1. října 2007

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Hálkova 6
461 17 Liberec
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

1. října 2007