Studenti TUL navrhují přestavbu hotelu

Liberec/Desná 11. 6. 2009- Majitel Horského hotelu Montanie ( dříve hotel rekreační středisko Ministerstva vnitra) společnost Antonie Hotels, s.r.o využije návrhy studentů FUA TUL při přestavbě objektu na čtyřhvězdičkový hotel zaměřený na klientelu se sportovními zájmy. Investice v odhadované výši 200 milionů korun bude realizována v několika etapách.

Návrh novostavby hotelu byl předmětem soutěž pro studenty FUA TUL, kterou majitel objektu vypsal v září 2008 . Účelem soutěže bylo získat nejvhodnější architektonické řešení hotelu se zvláštním zřetelem na krajinné a klimatické podmínky. Nový hotel by měl kromě ubytování a stravování nabízet i některé druhy interiérových sportovních zařízení – krytý bazén, squash, tenis, wellness atd. „Umíme si představit vybudování unikátního  profesionálního in line bruslařského a na zimu běžkařského okruhu kolem přehradní nádrže Souš. Vznikl by tak v České republice nebývalý sportovně rekreační potenciál. Musel by být vybudován se vším respektem k chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, přehradní nádrži Souš jako zdroji pitné vody“, uvedl MUDr. Jindřich Řehák ze společnosti Antonie Hotels, s.r.o.

Do soutěže se přihlásilo 18 studentů různých ročníků Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci z ateliéru profesora Jiřího Suchomela. Soutěžní porota (zástupci zadavatele, FUA TUL, obce Desná, Správy CHKOJH a Povodí Labe) vybrala koncem dubna 2009 vítěze ve třech postupných kolech. Vítězné návrhy ocenil majitel hotelu finančními odměnami. Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.

Nejlepší návrhy

1. cena: Tereza Musilová (3. Ročník) – 75 000 Kč
2. cena: Šimon Brabec (3. Ročník) – 50 000 Kč
3. cena: Jakub Čížek (4. Ročník) – 25 000 Kč

Požadavky zadavatele závazné pro účastníky soutěže

 • Čtyřhvězdičkový hotel pro klientelu se sportovními zájmy s primární kapacitou 90 lůžek ve standartu a nejméně 12 lůžek ve stylu komfortního apartmánového prostoru.
 • Celoroční sportovní vyžití uvnitř areálu. Bazén s vnitřní a venkovní částí, wellness, squashový kurt, krytý tenisový kurt, fitness – posilovna, univerzální prostory pro bezpečné deponování zimního lyžařského a letního cyklistického vybavení bydlících hostů.
 • Restaurace i pro externí návštěvníky s terasou, bar, rychlé občerstvení pro denní návštěvníky (cyklisty, běžkaře, pěší turisty).
 • Víceúčelový sál s kapacitou cca 120 osob pro konference a společenské akce.
 • Respektovat požadavek etapizace výstavby a umožnit jeho další potenciální rozvoj s minimálním dopadem na životní prostředí.
 • Ohled na orientaci jednotlivých částí hotelu ke světovým stranám a k výhledu na vodní nádrž Souš.
 • Parkovací stání pro minimálně 50 osobních aut ubytovaných hostů a dalších kapacit pro denní návštěvníky.
 • Respektovat požadavky územního plánu a  požadavky Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (CHKOJH).
 • Nízká náročnost údržby exteriéru, harmonické řešení provozu hostů, zásobování hotelu, jeho vnitřních provozních vztahů, a bezkonfliktního odpadového hospodářství.
 • Možnost druhotného využití materiálu ze stávajících staveb nebo vhodný způsob jejich likvidace.
 • Nízká investiční náročnost při současné maximalizaci dosaženého efektu

Důraz na ochranu životního prostředí

 • Využití přírodních stavebních materiálů typických pro region
 • Využití obnovitelných zdrojů energie s ohledem na objektivní lokální možnosti
 • Maximální pasivní a aktivní energetická úspornost stavebních a technologických součástí komplexu
 • Zřetel na skutečnost, že objekt je závislý na vlastních zdrojích pitné vody, vlastní čističce odpadních vod a není připojitelný na veřejný rozvod zemního plynu.

Profesor Jiří Suchomel hodnotí návrhy studentů

Návrh Terezy Musilové zvítězil zejména svým kompaktním a jednoduchým tvarem, racionálním provozním řešením a snadnou možností etapizace.

Všechny tři oceněné práce, stejně jako řada dalších návrhů, odevzdaných do soutěže, se snaží nabídnout originální řešení relativně velké stavby v krajinně exponovaném místě. Utkávají se při tom nejen s klimatickými podmínkami horského místa, ale také s omezeními danými chráněnou krajinnou oblastí a blízkostí velkého zdroje pitné vody. Kromě provozní účelnosti se snaží i o poskytnutí jedinečného prostředí pro hosty.“

Hotel Montanie

se nachází v nadmořské výšce 777 metrů nad mořem. Areál byl dříve provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Od 1. prosince 2008 se po částečné renovaci celý areál otevřel bez omezení nejširší veřejnosti. Zdravý styl života bere majitel vážně: Montanie je zcela nekuřáckým areálem. Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjimkou baru jsou nekuřácké.

Sportovní aktivity podporuje i další nestandardní nabídkou:
Snídaně pro sportovce, kteří přijedou do Jizerských hor na jednodenní výlet stejně jako pro hotelové hosty a navíc svačina na piknik v přírodě
„Montanie víkend“
rezervace pokoje na jednu noc ze soboty na neděli, ubytování kdykoliv od rána v sobotu do neděle až do 20:00 hod v neděli. Polopenze od sobotní snídaně do nedělní večeře.

Příklady zapojení studentů FUA TUL do řešení záměrů obcí a institucí – vypisování soutěží

Desná

Spolupracuje s TUL od roku 2002:

 • Modely budoucích nízkoenergetických domů
 • Návrhy projektu na celkové zlepšení vzhledu města a přestavbu budovy základní školy.

Liberec

 • Neobvyklou podobu dostala autobusová  zastávka na Tržním náměstí v Liberci, podle návrhu studenta FUA TUL Jiřího Hořavky. Zadavatel: Dopravní podnik Liberce.
 • Památník obětem holocaustu v kapli u židovského hřbitova v Ruprechticích byl postaven podle návrhu studenta Fakulty umění a architektury TUL Štěpána Gudeva
 • Pavilon slonů pro libereckou ZOO – dva variantní návrhy
 • Na využití území bývalé Textilany byly postupně zpracovány dvě diplomové práce, navrhující využití tohoto území jako standardní části města.

Hrádek nad Nisou

 • Most pro Trojzemí. V bodě, kde se sbíhají hranice Česka, Polska a Německa, má vyrůst kruhový otáčecí most podle návrhu studentů FUA TUL

Osečná

 • Obec Osečná hodlá postavit rozhlednu podle návrhu studenta Vojtěcha Geryka

Nové Město pod Smrkem

 • Studenti zpracovali v rámci architektonického ateliéru projekty komplexní rekonstrukce náměstí a  přeměna koupaliště na okraji města na rekreační areál s celoročním provozem.

Stráž pod Ralskem

 • Studenti řeší úpravy historického náměstí a jeho lepšího využití pro potřeby města

Hamr na Jezeře

 • Studenti se zabývali úpravami a využitím ruiny hradu Děvín

Aktuálně mimo Liberecký kraj:

Hradec Králové

 • Návrh dřevěného kostela, má velkou šanci na realizaci

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

11. června 2009