Týdny pohybu hrou počtrnácté a úspěšně

LIBEREC 23. 7. 2009 Katedra tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec pořádá letos v pořadí již 14 ročník akce nazvané Týdny pohybu hrou – www.tphliberec.cz

Týdny pohybu probíhají v týdenních cyklech vždy od 1. července do 22. srpna. Začátek letošního ročníku byl posunut na 7. července vzhledem k tomu, že TUL dala koleje a část sportovišť k dispozici účastníkům sportovních her pro duševně handicapované Global Ganmes.

Cílová skupina předchozích třináct ročníků bylo určeno pro jablonecké a liberecké školáky ve věku od 7 do 15 let, a to zejména pro ty, kteří celoročně nesportují. Letos se věková hranice snížila: zúčastnit se mohou děti od 6 let.

Smysl akce: Odborní lektoři ukazují dětem, jak se dá příjemně strávit volný čas.Smyslem akce je získat děti praktickým prožitkem v prázdninových dnech pro vhodnou pohybovou aktivitu, která má význam pro zdravý vývoj chlapců a dívek. Ukázat dětem, že pohyb může být větší zábavou než pasivní činnosti (počítačové hry, videofilmy, televize apod.), které vedou k sedavému způsobu života přecházejícímu často z dětského věku do dospělosti. Nabídnout dětem aktivní náplň volného času a tím zvýšit jejich schopnost oddolávat nebezpečným životním nástrahám – drogám, kriminalitě, sektám…,“ píše se na stránkách katedry.

Kapacita: Celkem se každý rok zúčastní akce zhruba 1 400 dětí. Celý týden si hraje a sportuje vždy kolem dvou stovek dětí. Týdny pohybu prošlo za třináct let už více než patnáct tisíc dětí.

Program: Děti jsou rozděleny na skupiny podle věku a vlastních přání. Nabízí se:

  1. Sportovní aktivity: Plavání v bazénu s tobogánu; základy lezení na umělé horolezecké stěně, vysoké lanové dráhy; jízda na koni; koloběžky; vzduchovky; sebeobrana; kanoistika; lukostřelba; minigolf; netradiční hry: florbal, létající talíře, softbal a ringo; sportovní hry: fotbal, volejbal, basketbal; kroket a petanque.
  2. Jiné aktivity:Kreslení v přírodě a modelování; hra na kytaru, flétny, Orfovy nástroje, dechová cvičení a zpěv; společenské hry: stavebnice LEGO, vzdušné hokeje, stolní fotbaly a STIGA hokeje; návštěva iQparku. Program je sestaven s přihlédnutím k počasí a věku dětí.

Zájem: je každoročně velký a kapacita bývá plně obsazena již před zahájením. Některé děti se na TUL každoročně vracejí na jeden či dva týdny a jak rostou, mění se i sporty, které si chtějí vyzkoušet.

Odborný dozor: Kurzy mají na starosti studenti z FP TUL. Je to součást jejich praxe. Na sporty, které jsou bezpečnostně náročnější, má fakulta své specialisty.

Zpětná vazba: Pracovníci katedry každým rokem vyhodnocují dotazníky, které odrážejí zájem dětí a podle toho program upravují.

Cena: 1150 Kč za týdenní program (obědy, pitný režim, odborné vedení, materiální vybavení, vstupy, doprava a pojištění). Pojištěnci VZP mají na základě příspěvku pojišťovny slevu 100 Kč děti zaměstnanců Preciosy a TUL mají navíc slevu 200 Kč.

Sponzoři: Sponzory akce jsou již tradičně Nadace Preciosa a Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Všeobecná zdravotní pojišťovna podporuje projekty, které se zaměřují na pohybově neaktivní školáky z libereckého kraje. Děti s nedostatečně aktivní náplní volného času jsou rizikovou skupinou, a proto jsme již více než deset let významným partnerem pořadatele,“ uvedl ředitel Krajské pobočky VZP pro Liberecký kraj Jiří Benedikt.

PhDr. Jaroslava Kočárková
tisková mluvčí TUL

23. července 2009