Zahájení akademického roku 2009/2010

I. Změna názvu fakulty

Technická univerzita v Liberci  zahajuje  svůj 56. akademický rok. V současné době má šest fakult a jeden vysokoškolský ústav

Hospodářská fakulta změnila název na Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.

II. Počty studentů

V těchto dnech probíhají slavnostní imatrikulace.

Pro akademický rok 2009/2010 evidovala TUL 7 869 přihlášek (uchazečů), respektive 6 642 přihlášených osob. Přijato bylo 5.344 uchazečů , respektive 4.723 osob. Do prvního ročníku se letos zapsalo 3641 uchazečů, což je 3611 osob.

Celkem na TUL letos zahájí studium zhruba 10 tisíc posluchačů. (Vloni se zapsalo 10 099 tisíc posluchačů předloni  9 343, a v roce 2008 to bylo 8 550 studentů).

Zhruba třetina posluchačů studuje technické obory na fakultě strojní, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, na fakultě textilní a fakultě umění a architektury.

Počty zahraničních studentů: celkem 542 oproti loňským 482 studentů.

III. Volba rektora

Technickou univerzitu v Liberci čeká jedna z nejvýznamnějších událostí – volby nového rektora. Současnému rektoru profesoru Vojtěchu Konopovi končí volební období 31. ledna 2010. Kandidáta do této funkce bude volit Akademický senát TUL 6. října 2009 a jeho jméno potom předá ke jmenování na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kanceláři prezidenta republiky.

Volby na kandidáta do funkce rektora Technické univerzity v Liberci vyhlásil 16.6. 2009 na svém zasedání Akademický senát TUL. Návrhy na kandidáty na tuto funkci  mohl podat souhlasem kandidáta každý člen Akademické obce TUL volební komisi do 25. září. K tomuto termínu se přihlásilo sedm kandidátů.

Na post rektora kandidují:

  • Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Fakulta textilní
  • Prof. Ing. Petr Louda, CSc. Fakulta strojní
  • Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Ekonomická fakulta
  • Prof. Dr.Ing. Jiří Maryška, CSc. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Fakulta textilní
  • Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. Fakulta strojní
  • Doc. RNDr. Miroslav Brzezina,CSc. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Volbám předchází:

1.10.2009 – Shromáždění akademické obce TUL, prezentace kandidátů a jejich volebních programů
5.10. 2009 – Společné zasedání Akademického senátu a Vědecké rady TUL

Volby proběhnou tajným hlasováním a nerozlišují se studentská a zaměstnanecká obec AS TUL. Ke zvolení na kandidáta na rektora je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. Akademický senát TUL má 21 členů. To znamená, že pro zvoleného kandidáta musí hlasovat 11 senátorů. Každý kandidát na rektora musí předložit lustrační osvědčení

IV. Nově akreditované studijní programy :

Fakulta textilní

V rámci bakalářského studijního programu Textil otevřela studijníobor „Management obchodu s oděvy“ . V rámci navazujícího magisterského studijního programu Textilní inženýrství, obor Textilní a oděvní technologie pak otevírá nové studijní zaměření „Design oděvního výrobku“.

Fakulta tak reaguje na zájem studentů a poptávku na trhu práce zejména směrem k menším firmám a obchodním řetězcům. „

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Nově akreditovaný studijní bakalářský i navazující magisterský program Nanotechnologie, obor Nanomateriály vychází z posledních vědeckých výsledků a zaměřených na moderní technologie. Na výuce se podílejí čtyři fakulty Technické univerzity v Liberci a Fyzikální ústav Akademie věd ČR.
Nový mezioborový studijní program bude podle děkana FM TUL Václava Kopeckého vyhovovat těm, kdo se zajímají o multidisciplinární studium moderních technologií, zabývajících se vytvářením a studiem objektů s rozměry okolo miliontiny milimetru. „Studentům nabízíme účast na vědecké práci v rámci řešení českých i mezinárodních vědeckých projektů,“ řekl Kopecký .

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský jednooborový studijní obor „Historie“  Zahrnuje světové a české dějiny od raného středověku až po dějiny soudobé. Věnuje  pozornost obecným (světovým) dějinám i metodologickým otázkám historické vědy. Skladba studia usiluje o časové i námětové propojení otázek českých i světových dějin.

Ústav zdravotnických studií

Připravuje nové studijní programy: nutriční terapeut a navazující magisterské studium v programu Ošetřovatelství

V. Koleje – obsazenost, rekonstrukce

Studenti TUL projevují trvalý zájem o bydlení na kolejích. Kapacita kolejí TUL včetně koleje ve Vesci je 3014 lůžek, 402 vysouvacích lůžek a 586 přistýlek. Na koleji ve Vesci byl snížen maximální počet lůžek na pokoji z osmi na šest, a tím došlo ke snížení kapacity koleje Vesec z 384 lůžek na 379 lůžek.

Počet žádostí o ubytování na kolejích má TUL zaevidováno k 14 září . 2009 celkem 3451 na kolejích v Harcově a 375 na koleji ve Vesci, z toho je 1219 žádostí studentů nastupujících do 1.ročníků všech bakalářských studijních oborů.

O dvě koruny ve Vesci a o čtyři koruny v Harcově podraží s novým akademickým rokem ubytování na kolejích Technické univerzity v Liberci. Důvodem jsou podle ředitele Kolejí a menz TUL Zdeňka Kračmara vyšší náklady na energie a služby. Téměř o čtvrtinu více platí koleje za elektřinu, o třetinu zdražilo praní prádla, náklady na odvoz a likvidaci odpadů stouply dokonce o 128 procent.

Základní cena kolejného je za lůžko 80 Kč za den na kolejích v Harcově a 57 Kč za den na koleji ve Vesci. Za vysouvací lůžko budou platit studenti 65 Kč denně a za přistýlku 58 Kč denně.

Koleje TUL v Harcově prošly rozsáhlou rekonstrukcí ve dvou etapách – investice zhruba za   350 mil. korun.. Novinkou je nové vybavení nábytkem (postele, noční stolky, psací stoly) koleje ve Vesci. Nábytek byl získán od města Liberec z nově vybudovaných bytů v Zeleném údolí.

Plánované investice: Bylo by potřeba vyměnit okna a zateplit fasádu na budově menzy v Harcově. Na koleji ve Vesci se připravuje rozdělení větších vícelůžkových pokojů na dvojlůžkové pomocí sádrokartonových příček. Rovněž na koleji ve Vesci je potřeba zateplit fasádu.

Plánuje se nová klimatizace v menze Harcov v místnosti myčky nádobí a zavedení sklolaminátových podnosů

Využití kolejí o prázdninách – ubytovací služby. V období od června do srpna 2009 se ubytovalo na kolejích TUL celkem 3 583 osob v počtu 19 863 lůžkodnů. Za tuto dobu činil obrat 6 335 tis. Kč. Nejvýznamější akci považujeme ubytování sportovců při světových hrách Global Games v termínu 5.-14.7.2009. Při těchto hrách bylo na kolejích ubytováno 1 243 sportovců a 77 organizačních pracovníků. Obrat při této akci činil 5 054 tis. Kč.

Nabídka gastronomických služeb pod menzou TUL je široká. Jedná se provoz jedné varny v menze Harcov, čtyřech výdejen, dvou bufetů a kavárny v Inforamčnímcentru. Pod menzu spadá rovněž prodej baget ve vrátnicích jednotlivých bloků kolejí v Harcově a ve vrátnici koleje ve Vesci. V akademickém roce 2008/09 se v menzách TUL vydalo celkem 350 717 jídel, z toho 46 452 jídel studených. 260 559 jídel bylo vydáno studentům, 71 103 zaměstnancům a 19 055 ostatním strávníkům.

Liberec 29. září 2009

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

20. září 2009