Položení základního kamene Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

LIBEREC 14. ŘÍJNA – Základní kámen budovy nového výzkumného centra Technické univerzity v Liberci – Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – byl dnes položen v univerzitním areálu Studentské náměstí. Jako první na základní kámen poklepal rektor TUL Zdeněk Kůs. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci MŠMT, Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a dodavatele stavby – akciové společnosti Metrostav. (jmenovitě viz příloha)

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – budova „L“ – je jedním z  úspěšných projektů, které získaly peníze na svoji realizaci v rámci první výzvy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) s názvem Regionální VaV centra. Je to největší investice v historii Technické univerzity v Liberci (TUL).

Výše dotace na celý projekt: 800 009 500 korun.

Dotace je určena na výstavbu sedmipodlažního komplexu budovy „L“ i vybavení areálu.

Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI.

Dodavatelem stavby je vítěz veřejné soutěže – Metrostav a.s.. Smlouvu o dílo na dodání stavby podepsal rektor TUL Zdeněk Kůs 21. července 2010.

Dokončení stavby: Stavba nového objektu musí být podle smlouvy  hotova do 66 týdnů ode dne předání staveniště. Staveniště předali zástupci Technické univerzity v Liberci firmě Metrostav a.s. dne 16. srpna 2010.

Autorem projektu budoucího objektu je architekt Martin Šaml z Architektonické kanceláře Fakulty umění a architektury TUL. Koncept budovy je založen na kontrastu dvou tvarově a materiálově odlišených částí – na jednoduchém betonovém hranolu těžkých laboratoří a plechové nástavbě s podélnými křídly lehkých laboratoří a pracoven. Křídla budovy mají rozdílný tvar i půdorysnou plochu. Obě části jsou spolu propojeny komunikačním mostem. Na obvodový plášť jsou použity materiály, které umějí stárnout, nepotřebují údržbu a dobře se zapojí do okolního přírodního prostředí (pohledový beton, patinovaná měď). Součástí stavby nového objektu laboratoří TUL je i úprava pěší trasy z areálu TUL lesním porostem k ulici Fibichova a zastávce tramvaje – ZOO. „Koncepce řešení zachovává přírodní charakter prostředí,“ zdůraznil Martin Šaml.

Charakteristika projektu: Projekt je čtyřletý. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj, ale také pro studium a pro další rozvoj univerzity. Realizace bude podle rektora TUL Zdeňka Kůse náročná. Po určité době se musí totiž osamostatnit a být schopen si na sebe vydělat. „Je to projekt, který v první čtyřleté fázi staví a pořizuje vybavení a zároveň nabíhá jeho výzkumná činnost. Po čtyřech letech si bude muset na sebe vydělávat – nejen na zaměstnance, ale i na nové přístroje. Odhadem bude muset získat zhruba 100 až 150 milionů z různých zdrojů ročně“, uvedl Kůs.

Univerzita projekt pečlivě připravovala zhruba tři roky. Na úspěšnou realizaci se připravila také tím, že už 10. února 2009 zřídila svůj druhý vysokoškolský ústav s názvem „Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Tím vytvořila strukturu, aby mohl projekt vést samostatné účetnictví, zajišťovat náplň práce a samostatně jednat s podniky o případné spolupráci

Nový sedmipodlažní objekt bude sloužit pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií, nanomateriálů a pokročilého strojírenství – tedy i pro vývoj strojů potřebných pro výzkum, výrobu a použití nanomateriálů. Zaměří se také na výzkum aplikací nových materiálů, konstrukcí a technologií. Univerzitní výzkumné pracoviště bude svým personálním obsazením a přístrojovým vybavením dlouhodobě podporovat inovační aktivity průmyslu v regionu, a zajistí tak jeho vysokou konkurenceschopnost.

Postup prací

Postupuje se podle harmonogramu.

Byly zbourány dva staré objekty a provedeny přeložky inženýrských sítí, které bránily vlastní stavbě. Dokončuje se realizační projekt založení stavby.

Průběžně probíhá nákup laboratorních přístrojů, které v rámci vysokoškolského ústavu slouží výzkumu a vědecké práci. Univerzita zatím nakoupila tři přístroje za zhruba 10 milionů korun. Po dostavbě budovy “L“ budou přístroje přemístěny do nových laboratoří.

Vedení TUL usiluje o to, aby k budově výzkumného centra v budoucnu přibyla ještě další budova „G“ za zhruba půl miliardy korun. Stavba je plánovaná prostřednictvím Operačního programu VaVpI z prioritní osy 4. Přestěhovala by se do ní hlavně fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, která dnes působí v několika budovách. Projekt na výstavbu objektu byl již v první polovině roku podán na ministerstvo, univerzita čeká na stavební povolení.

Liberec 19. října 2010

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

Příloha č. 1

Hosté na aktu položení základního kamene


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Ing. Arch. Kryštof Hajn -, 1. náměstek ministra
 • Mgr. Andrea Lampertová – projektová manažerka
 • Ing. Jiří Netík – oddělení publicity
 • Ing. Jana Šůstková – projektová manažerka
 • Ing. Vladimíra Coufalová- oddělení publicity

Technická univerzita v Liberci

 • Profesor Ing. Dr. Zdeněk Kůs, rektor
 • Ing. arch. Martin Šaml autor projektu
 • doc. Ing. Petr Tůma, CSc. ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
 • prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., děkan FS TUL
 • doc.Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. – proděkan EF TUL

Mezinárodní poradenská sítě Ernst & Young

 • Mgr. Lukáš Kačena
 • Ing. Jaroslav Jasanský, projektový senior manažer
 • Ing. Romana Smetánková, Ph.D.

Komerční banka

 • Ing. Ladislav Matoušek, ředitel Regionální pobočky Jablonec n.N.

Metrostav.a.s

 • Ing. Radek Kubeš, vedoucí projektu – TUL, budova „L“

19. října 2010