Zahájení druhého ročníku Dětské univerzity

LIBEREC/ 5. září 2011- Technická univerzita v Liberci zahajuje v letošním akademickém roce druhý ročník dlouhodobého programu „DĚTSKÁ UNIVERZITA“, určeného pro žáky základních a studenty středních škol. Studium je pro děti zdarma včetně studijních materiálů a pomůcek. Letos TUL nabízí dětem nové studijní programy a zvyšuje kapacitu Dětské univerzity.

Termín a místo přijímacího řízení: sobota 17. září 2011, od 9 hodin, v budově „E“ Technické univerzity v Liberci, Studentská 4, 3. patro, posluchárna E9

Průběh přijímacího řízení: Rodiče i děti nejprve získají podrobné informace o nabízených studijních oborech a průběhu studia. Následně budou moci vyplnit přihlášku a absolvovat motivační pohovor. S sebou by si děti měly přinést psací potřeby a poslední vysvědčení.

Způsob studia: Cílem Dětské univerzity je přestavit mladé generaci přístupnou a hravou formou technické a přírodní vědy, ale také seznámit se základními principy vysokoškolského studia. Výuka probíhá ve volném čase, účastníci si budou moci vybrat mezi studiem ve všední dny odpoledne nebo v sobotu. Studium se skládá z jednotlivých povinných a volitelných předmětů dle zaměření. Po přijetí a slavnostní imatrikulaci absolvují novopečení studenti během jednoho roku podle rozvrhu přednášky, praktická a laboratorní cvičení, samostudium i samostatné semestrální a závěrečné práce. Úspěšní absolventi zakončí studia slavnostní promocí a atraktivní tematickou exkurzí.

Podmínky pro získání diplomu: Studium je stejně jako u běžných vysokoškolských studentů založeno na kreditovém systému – každá aktivita v rámci studia je ohodnocena určitým počtem kreditů a ti, kteří splní předem stanovený limit, se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce a obhajobě individuálně zadané závěrečné práce před odbornou komisí.

Zajištění výuky: Výuku zajistí odborníci z TUL a SPŠSE, i externisté spolupracující s univerzitou, k dispozici jsou laboratoře a dílny, učební pomůcky – skripta, studijní materiály, stavebnice, měřicí přístroje, mikroskopy atd.

První ročník Dětské univerzity: V prvním ročníku v akademickém roce 2010/11 byl zájemcům nabídnut studijní program Robotika a mechatronika. Přijato bylo 73 studentů, před odbornou komisí nakonec obhájilo své práce, zaměřené především na témata konstrukcí autonomních robotických podvozků nebo využití ekologických zdrojů energie celkem 60 absolventů. Diplomy prvním absolventům předal 11. června 2011 rektor TUL Zdeněk Kůs při slavnostním aktu, který kopíroval skutečnou promoci absolventů TUL.

Slavnostní imatrikulace: slavnostní přijetí ke studiu, předání indexů, zúčastní se vedení univerzity v říjnu 2011. Termín bude upřesněn.

Informace o vyhlášených oborech

Dva obory ve studijním programu Robotika a mechatronika:

Studijní obor Robotika a elektrotechnika

 • studenti získají praktické i teoretické znalosti z elektrotechniky, mikroelektroniky a strojírenství,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro žáky a žákyně z 2. stupně ZŠ, příp.SŠ (nutné elementární znalosti matematiky a fyziky, fyzické dispozice), manuálně zručné, se základní orientací v elektrotechnice a strojírenství,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní ve všední den (pravděpodobně středa) 15–18 h nebo jednou měsíčně v sobotu 9–16 h.   

Studijní obor Základy robotiky a elektrotechniky

 • především zábavná, prakticky zaměřená náplň – pájení, opracování dřeva a kovů, základy elektrotechniky,  
 • určeno pro žáky a žákyně 1. stupně, případně i 2. stupně bez předchozích zkušeností z oboru,
 • zahájení studia nejpozději ve 2. týdnu měsíce října 2010, konec v červnu 2011,
 • výuka jednou týdně ve všední den (pravděpodobně čtvrtek) 15–16:30 h nebo v jednou za 14 dní v sobotu 9-12.

Dva obory ve studijním programu Strojírenství

Studijní obor Robotika a výpočetní technika ve strojírenství

 • studenti získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti moderního strojírenství – konstrukce strojních dílů pomocí CAD/CAM, výroby na CNC obráběcích centrech, využití 3D tiskáren a 3D scannerů nebo lití ve vakuu,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro žáky a žákyně z 2. stupně ZŠ, příp.SŠ (nutné elementární znalosti matematiky a fyziky, fyzické dispozice), manuálně zručné, se základní orientací ve strojírenství a výpočetní technice,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní ve středu 15–18 h nebo jednou měsíčně v sobotu 9–16 h.   

Studijní obor Konstrukce automobilů

 • studenti získají praktické i teoretické znalosti z oborů, souvisejících s konstrukcí automobilů a jejich návrhů pomocí počítačových návrhových systémů CAD/CAM,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro žáky a žákyně z 2. stupně ZŠ, příp.SŠ (nutné elementární znalosti matematiky a fyziky, fyzické dispozice), manuálně zručné, se základní orientací ve strojírenství a výpočetní technice,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní ve čtvrtek 15–18 h.  

Dva obory ve studijním programu Přírodní vědy

Studijní obor Mikrobiologie a sanační technologie

 • studenti nahlédnou do světa bakterií, řas a sinic, vyzkouší si odběry vzorků v terénu i jejich laboratorní analýzu, seznámí se například s chromatografií, využitím nanoželeza při sanacích nebo nanomateriálů v čistírnách odpadních vod,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro děti z 5. – 7. ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií se zájmem o přírodní vědy,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní ve středu 14:30–17:30 h.

Studijní obor Aplikovaná chemie

 • studenti získají praktické i teoretické znalosti z chemie a její aplikace, například v textilním průmyslu, jaderné fyzice nebo geologii,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro děti z 5. – 7. ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií se zájmem o přírodní vědy,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní v pondělí 15–18 h.  

Kromě toho jsou připraveny i navazující studijní obory pro absolventy 1. ročníku Dětské univerzity:

Navazující studijní program Robotika a mechatronika

Studijní obor Robotika a elektrotechnika

 • specializace Elektrotechnika,
 • specializace Mikroelektronika a mikroprocesorová technika
 • určeno pro žáky z 2.stupně ZŠ a studenty SŠ,
 • zahájení studia ve 3. týdnu měsíce října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou za 14 dní ve středu 15–18 h nebo jednou měsíčně v sobotu.  

Studijní obor Základy robotiky a elektrotechniky II.

 • určeno pro žáky z 1. stupně ZŠ,
 • zahájení studia na přelomu měsíce září a října 2011, konec v červnu 2012,
 • výuka jednou týdně ve středu 15–16:30 h nebo jednou za 14 dní v sobotu dopoledne.  

Projekt Starttech – Začni s technikou

je součástí celoevropské snahy vzbudit u dětí a mládeže zájem o techniku, studium technicky a přírodovědně zaměřených oborů a v budoucnu o vědeckou práci. TUL jej realizuje od srpna 2009 s podporou více než 11 milionů korun z operačního programu Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnerem univerzity je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. V rámci projektu doposud proběhlo přes 150 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 2000 dětí.

Cíle projektu:

 • nabídnout dětem a mládeži atraktivní dlouhodobé využití volného času formou netradičního studia vybraných oborů, které jsou na Technické univerzitě v Liberci pěstovány, samozřejmě patřičně upravených věku účastníků,
 • seznámit je s principy vysokoškolského studia – účastníci proto postupně absolvují všechny důležité momenty, stejně jako každý vysokoškolák,
 • vzbudit u dětí zájem o studium technických oborů.

Informace o akcích: http://www.starttech.cz/

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114

5. září 2011