Slavnostní otevření Laboratoře progresivních průmyslových technologií CxI

Liberec, 7. prosince 2012

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace (CxI), dnes otevřela novou Laboratoř progresivních průmyslových technologií. Univerzita tak získala unikátní vědecké-výzkumné pracoviště v rámci celé ČR. Laboratoř bude využívána nejen pro vědu a výzkum, ale i pro výuku studentů.

I. Struktura laboratoře

Laboratoř je rozdělena do čtyř oddělení: Oddělení zpracování plastů, Oddělení tváření kovů, Oddělení svařování, Oddělení slévárenství.

II. Vybavení laboratoře

Laboratoř je částečně vybavena strojním vybavením a technologií přestěhované z fakulty strojní. Nové technologie jsou nakupovány v rámci čtyřletého projektu Centrum pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace. V letošním roce se počítá s nákupy strojů a přístrojů pro Laboratoř progresivních průmyslových technologií za více než 20 milionů korun.

Nakoupeny již byly:

  • PADOSTROJ CEAST 9350 rázové zkoušky vztahu, tlaku, v ohybu, zkoušky Crash odolnosti.
  • VSTŘIKOVACÍ STROJ S TECHNOLOGIÍ MUCEL k výrobě lehkých dílů z plastů,
  • VSTŘIKOVACÍ STROJ S TECHNOLOGIÍ PIM k výrobě dílů např. z keramiky nebo kovových prášků,
  • STOLNÍ CCD SPEKTROMETR Q4 TASMAN Je to zařízení, které slouží ke stanovení chemického složení příslušné slitiny kovů (slitin Al, Fe, Cu, Mg, Zn, Ti a Ni).
  • Nejdražší stroj – za více než 15 milionů korun – SIMULÁTOR TEPLOTNÍCH DEFORMAČNÍCH A NAPĚŤOVÝCH STAVŮ GLEEBLE 3500 + Hydrawedge II. bude dodán do konce letošního roku. Gleeble 3500 je zařízení pro simulaci teplotních, deformačních a napěťových cyklů určené ke studiu vlastností materiálů za různých teplot (až do teploty 1300°C), ale i ke studiu teplotně-fyzikálních dějů probíhajících v materiálu při ohřevu a ochlazování za různých stavů napjatosti a deformací.

III. Odborné zaměření laboratoře

Zabývá se výzkumem v oblasti technologií pro zpracování kovů a především v oblasti zpracování plastů a kompozitů. Na CxI je laboratoř je zapojena do výzkumného programu Konkurenceschopné strojírenství. (více o výzkumném programu najdete na: http://cxi.tul.cz/vyzkumne-programy/konkurenceschopne-strojirenstvi.html ).

Laboratoř se odborně zaměřuje na výzkum a vývoj:

Inovace a rozvoj technologií, technologických postupů a jejich alternativ včetně monitorizace a optimalizace procesních parametrů ovlivňujících konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresívními netřískovými technologiemi.

Minimalizace ekologické zátěže je podstatným cílem výzkumu zaměřeného například na použití přírodních materiálů (NF kompozity), recyklačních technologií včetně zpětné vazby na užitné vlastnosti výrobků.

Aplikační možnosti stávajících technologií a na vývoj a inovace progresivních technologií při zpracování standardních i netradičních materiálů (plasty, polymerní směsi, nanokompozity, mikrokompozity, kompozity s dlouhými vlákny, přírodními vlákny, materiály pro technologii CIM a MIM, biodegradovatelné materiály, ocel, litina, vysokopevnostní a povlakované plechy, slitiny neželezných kovů, materiály s tvarovou pamětí apod.)

IV. Spolupráce s průmyslovou praxí

Pro CxI má velký význam spolupráce s podniky, které mají rozsáhlé záměry ve výzkumu, vývoji a inovacích svých produktů a technologií. Laboratoře ústavu mají potenciál být dodavateli služeb pro řešení těchto vědecko-výzkumných a inovačních záměrů.

Výzkumné práce Laboratoře progresivních průmyslových technologií povedou k rozvoji a inovacím progresivních netřískových technologií, postupů a metod (včetně hybridních technologií) ve vztahu k aplikačnímu nasazení ve výrobní a průmyslové sféře. Jedná se zejména o progresivní a moderní technologie a technologické postupy s využitím tlaku a teploty, plynů, predikce možností temperace, aplikační možnosti NF kompozitů, aplikační možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti, aplikace sdružených technologií při spojení samostatných výrobních postupů, bionika apod.

Laboratoř již spolupracuje s řadou významných firem. Slavnostního otevření laboratoře se zúčastnili například zástupci firem: Dow Automotive Systems, MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) s.r.o., Škoda Auto, HONEYWELL, DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., WITTE Automotive s.r.o., Air products spol. r.o., KOH-I-NOOR Ponas s.r.o., DGS Druckguss Systeme, atd.

V. Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Čtyřletý projekt je největší investicí v historii TUL. Výše dotace na celý projekt ke dni rozhodnutí: 800 009 500 korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI a z 15 procent státní rozpočet ČR. Projekt je realizován na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Budova Ústavu byla slavnostně otevřena dne 10. října 2012. V rámci projektu pořídí univerzita cca sedmdesát přístrojů v celkovém finančním objemu 200 milionů korun. Největší přístrojovou investicí je rastrovací elektronický mikroskop s ultravysokým rozlišením za více než 17 milionů korun

Celkem devatenáct laboratoří CxI, kde pracuje zhruba 170 osob, rozvíjí dva výzkumné programy: Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum. Těmto dvěma výzkumným programům odpovídá i organizační struktura Ústavu. Jsou to odbornosti, ve kterých univerzita získala výrazné renomé a dlouhodobě si v nich udržuje vysokou úroveň

CxI realizuje 45 vlastních projektů a je spoluřešitelem dalších 12 projektů. Tři projekty jsou mezinárodní. Realizuje také desítky zakázek (smluvního výzkumu) – s firmami po celé České republice.

Kontakty:

Profesor Petr Lenfeld
vedoucí Oddělení průmyslových technologií CxI
Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 46117 Liberec
tel.: +420 485 353 340
e-mail: petr.lenfeld@tul.cz

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

6. prosince 2012