TUL zahajuje stavbu výzkumného, vývojového a výukového centra

LIBEREC 12. prosince 2012Technická univerzita v Liberci položila základní kámen k budově objektu „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“ (budovy „G“) v areálu Husova. Univerzita uspěla se žádostí a získala pro tento svůj projekt dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace činí 423 milionů korun(z toho ERDF 85% a státní rozpočet 15%). Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity.

I. Název a doba realizace projektu

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie –G komplex

(registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0153)

Doba realizace projektu: 1. 12. 2011 – 31. 10. 2014

II. Průběh stavby, úspora oproti původně předpokladané ceně

Cena samotné stavby, která vzešla z výběrového řízení, činí necelých 250 milionů korun bez DPHoproti původně předpokládané ceně ve výši 383 milionů korun. Úspora vůči původně přepokládané ceně činí tedy více než 140 milionů korun.

Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby podepsali 21. srpna 2012 rektor TUL Zdeněk Kůs a Jaromír Uhýrek, generální ředitel firmy Gemo Olomouc, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Předání staveniště 24. srpna 2012.

Firma zahájila práce začátkem září 2012.

Za září a říjen bylo prostavěno zhruba 6, 84 milionu korun bez DPH. Za listopad a prosinec je plán výdajů ve výši 15, 42 milionu korun .

Provedené práce:

  • Demolice objektu dílen na pahorku, kácení stromů, demontáž parovodu
  • Přeložky teplovodu a dalších sítí
  • Spodní stavba – mechanické rozpojování hornin kladivem a trhací práce
  • Stavba trafostanice v ulici Bendlova
  • Výkopy, podkladní betony, hydroizolace, výztuž základů hlavního objektu atd.

III. Popis projektu – TUL získá hlavní výukový objekt s aulou

Autorem řešení budovy „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“ je Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Budova „G“ je koncipována jako čtyřpodlažní nízkoenergetický výukový objekt s velkými posluchárnami laboratořemi, učebnami a kancelářemi. Celková užitná plocha je 9 400 metrů čtverečních, kapacita je 1400 osob.

Dokumentaci pro provádění stavby zpracovala společnost Atelier 4 z Jablonce nad Nisou. Ta zvítězila ve výběrovém řízení nad dalšími pěti zájemci a univerzita s ní podepsala smlouvu 19. prosince 2011.

IV. Cíl projektu

Vytvořit potřebnou infrastrukturu proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity, mezi které se liberecká univerzita chce podle rektora Zdeňka Kůse zařadit.

Citace: „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří, a tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce. Projekt „G komplex“ svým zaměřením také pomůže vychovávat odborníky pro náš vysokoškolský Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Přínosem nového projektu bude zlepšení poměru výukových a laboratorních i kancelářských ploch.

Univerzita budovou „G“ nejen získá hlavní výukový objekt a vyřeší roztříštěnou polohu svých objektů, ale také citelně chybějící aulu pro zhruba 350 osob. Nově vybudované výukové, laboratorní a kancelářské prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro ekonomickou fakultu se uvolní prostory v budově“H“ ve Voronežské ulici.

Součástí je i parkovací plocha pro 30 aut včetně 6 stání pro tělesně postižené.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

12. prosince 2012