Otevřeli jsme univerzitní mateřskou školu

Slavnostní otevření univerzitní mateřské školy „ŠkaTULka“

LIBEREC 1. ZÁŘÍ 2014/ Technická univerzita v Liberci dnes slavnostně otevírá vlastní univerzitní školku pro 48 dětí ve věku od 3 let. Škola se dvěma třídami je přednostně určena pro děti zaměstnanců a studentů TUL. Na základě soutěže o název mateřské školky se vedení univerzity rozhodlo pro název „ŠkaTULka“. Pro letošní rok je plně obsazena – 46 dětí zaměstnanců univerzity, dva ze širší veřejnosti. „Chceme usnadnit mladým kvalifikovaným lidem návrat do práce, zejména mladým maminkám, které by se chtěly z mateřské dovolené vrátit na univerzitu. V minulosti jsme zaznamenali případy, kdy se mladé vědkyně nemohly vrátit kvůli svému dítěti do laboratoří, přestože o jejich práci univerzita stála. Cenově by měla být přijatelná, protože našim zaměstnancům univerzita přispívá ze sociálního fondu univerzity. Za výhodu považuji také to, že rodiče mohou v případě nějakého problému být u svého dítěte během několika minut,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs.

Rekontruované prostory

Univerzita pro potřeby školky zrekonstruovala nepoužívané vývojové dílny. Autorkou velmi zdařilého projektu rekonstrukce továrního prostoru je Ing. Dagmar Vojtíšková. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila liberecká firma Havax. Vybudování mateřské školky je jednou z částí projektu, za bezmála 26 milionů korun, který počítá i s vybudováním denního klubu pro studenty a s rekonstrukcí střechy budovy. Náklady na vybudování školky ve výši 10,5 milionu (stavební část) hradí univerzita z vlastních zdrojů, vybudování studentského klubu a oprava střechy je částečně dotováno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vybavení

Mateřská škola má k dispozici dvě dvoupatrová oddělení, školní dvůr a pracuje se na vybudování školní zahrady. Každé oddělení má velkou hernu vybavenou Montessori pomůckami, stolem roční doby, hračkami z přírodních materiálů, funkčními kuchyňkami pro děti, hudebním a výtvarným koutkem, a divadlem. Dále pracovnu pro výtvarné aktivity, péči o domácnost a dítě a stravování. V patře je tělocvična, která se po obědě změní v ložnici dětí. Pro delší pobyty a hry venku bude školce k dispozici také nový park za budovou G. Vybavení, včetně nábytku za zhruba 2 mil. Kč, hradí rovněž univerzita z vlastních zdrojů.

Provozovatel

Provozovatelem univerzitní školky je Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o. z České Lípy. Ta slouží také jako škola fakultní, kam již několik let chodí studenti TUL na praxi.

Personální zajištění

Ředitelkou je jednatelka Mateřské školy U Bílého králíka MgA. Ivana Honsnejmanová, která učí na Katedře pedagogiky a psychologie FP TUL. Školku personálně zajistí kromě ředitelky pět pedagogických zaměstnanců a školní hospodyně.

Školné a stravné

Roční školné v mateřské škole jsou povinni uhradit zaměstnanci a studenti univerzity ve výši 12.000 korun za rok a širší veřejnost 42.000 korun za rok. K tomu je třeba přičíst 1 160 korun měsíčně za stravné.

Nový způsob stravování

Stravování v nové mateřské škole se opírá o zásady racionální výživy a je svou podstatou spojeno s vědomím vývojových potřeb dítěte. Cílem TUL je sjednotit školní vzdělávací program s prostředím mateřské školy, dvorem, s dobrodružnou zahradou, s pracovníky školy a také se stravováním. Mateřská škola vstupuje s menzou TUL do nového projektu školního stravování. Menza má již Krajskou hygienickou stanicí v Liberci schválené oddělené pracoviště, kde bude vařit pouze pro mateřské školy. Škola vytvořila pracovní skupinu, ve které je zástupkyně projektu Skutečně zdravá škola, zástupkyně z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci a školní inspektorka z Libereckého inspektorátu se sídlem v Liberci. Cílem je vařit zdravě bez glutamátů, polotovarů a stresovaných surovin a přitom chutně. Děti se budou podílet na tvorbě svačinek, péct, pěstovat si bylinky atd., se školní hospodyní se budou učit s jídlem hospodařit, stolovat a vážit si jej.

Program a náplň

Univerzitní školka kombinuje ve svém programu přístupy Montessori i Waldorfské pedagogiky. Cílem je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, poskytovat jim podněty nejen v oblasti myšlení, ale i v oblasti vůle, oblasti citové a morální a vést je k tvořivosti a touze po vzdělání. Období ročních slavností pomáhá vytvořit bezpečné a jisté prostředí a umožní zapojit do života školy i pravidelnou spolupráci s rodiči a přáteli školy. Tematické okruhy Školního vzdělávacího programu umožňují střídat různé činnosti, propojovat výchovy, pracovat projektovou metodou atd. Škola se snaží o vyvážené estetické prostředí, vybavení bez umělých hmot, hodnotné pomůcky a hračky. Důležité je i sepětí s přírodou, proto u školy brzy vznikne „Dobrodružná zahrada“ připravená pro poznávání přírody, poučení a objevy, hru a fyzickou zdatnost, pracovní a výtvarné činnosti. Součástí Školního vzdělávacího programu jsou i badatelská odpoledne, které mateřská škola chystá ve spolupráci s rodiči a studenty TUL. V plánu jsou zajímavé minilekce, dílny, experimenty i laboratorní pokusy. ,Mateřská škola tak chce využít výhodného umístění v srdci Technické univerzity v Liberci.

Zapojení do dalších projektů ESF

  1. Projekt S Mrkvičkou na zkušenou – Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, který se zabývá stážemi v inspirativních mateřských školách.
  2. Projekt Liberecké lesní školky Lesmír – Učíme řemesla, kde se budou naše pracovnice školit v oblasti textilní tvorby a práce se dřevem, které lze předávat dětem.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

1. září 2014