Nový akademický rok zahájili rektoři v Liberci

Slavnostní zahájení akademického roku 2014–2015

LIBEREC 29. ZÁŘÍ 2014/ Nejvyšší představitelé českých vysokých škol dnes na Technické univerzitě v Liberci slavnostně zahájili za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka akademický rok 2014 –2015. Slavnostní zahájení akademického roku se koná každoročně na vybrané vysoké škole. Na Technické univerzitě v Liberci se mohlo letos poprvé uskutečnit díky dokončení budovy nového Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie (budova„G“), ve kterém je i nová aula s kapacitou 350 míst.

Zasedání České konference rektorů

Slavnostnímu aktu předcházelo 130. zasedání předsednictva České konference rektorů (ČKR). Rektoři mimo jiné diskutovali s ministrem Chládkem diskutovali o aktuálních problémech vysokého školství České republiky. „Univerzity musí podporovat a rozvíjet kritické a inovativní myšlení. Dávat prostor pro odborný dialog a rozvoj demokratické společnosti. Není pochyb o tom, že vysoké školy posouvají vědecké poznání kupředu. Musí ale včas reagovat na nové výzvy, být živým a tvůrčím organismem,“ řekl ministr.

Účastníci setkání

Přijela více než třicítka představitelů českých vysokoškolských institucí – rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Pozvání přijaly i další osobnosti veřejného života. Zúčastnili se také děkani fakult a ředitelé vysokoškolských ústavů, členové vědecké a správní rady Technické univerzity v Liberci a zástupci partnerských společností spolupracujících s libereckou univerzitou a jejími fakultními pracovišti. (Viz seznam jako příloha)

Projevy

Akademickou slavnost a nový vysokoškolský rok svými projevy zahajovali:

  • Rektor Technické univerzity v Liberci profesor Zdeněk Kůs
  • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcel Chládek
  • Předseda České konference rektorů profesor Tomáš Zima
  • Předseda Rady vysokých škol docent Jakub Fischer
  • Hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta
  • Primátorka Statutárního města Liberec Mgr. Martina Rosenbergová

Budova „G“

Podoba nové budovy G, kde se prostavělo více než 240 milionů korun, vzešla z architektonické kanceláře univerzity, jejími autory jsou architekti Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Je koncipována jako čtyřpodlažní nízkoenergetický výukový objekt. Celková užitná plocha je 9400 metrů čtverečních, kapacita je 1400 lidí. Součástí stavby je i parkovací plocha pro 30 aut, včetně šesti míst pro tělesně postižené. Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity. Pro tento projekt získala univerzita dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Akademický rok na TUL

Akademický rok 2014/2015 zahajuje letos na Technické univerzitě v Liberci více než osm tisíc vysokoškoláků. Není to však počet konečný – ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia a do doktorského studia a celostátní studijní statistiky se uzavírají až na konci měsíce října.

Do prvních ročníků se k 26. září 2014 zapsalo z přijímacího řízení 3033 uchazečů (bakalářského, magisterského, magisterského navazujícího a doktorského studia). Do bakalářských studijních programů na Technickou univerzitu v Liberci se ke stejnému dni zapsalo 2 187 nováčků.

Na šesti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu nabízí univerzita celkem 63 studijních programů a 110 studijních oborů.

Novinky na TUL v novém akademickém roce

na fakultě strojní akreditovaný pětiletý magisterský studijní obor Aplikovaná mechanika,

na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické akreditovaný bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy

na Ústavu zdravotnických studií akreditovaný magisterský navazující studijní program Biomedicínské inženýrství.

Letos otevřela univerzita vlastní mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců a studentů s kapacitou 48 míst.

Zahájila v rámci projektu EDUTECH pátý ročník Dětské univerzity pro více než 300 dětí a nabízí celkem 68 kurzů pro žáky základních škol. Výraznou novinkou projektu EDUTECH je nabídka AP kurzů pro studenty středních škol, které by jim ve více jak dvaceti oborech měly pomoci připravit se na maturitu i přijímací zkoušky na vysoké školy. Další novinkou je nabídka kurzů akreditovaných ministerstvem školství zaměřených na zvýšení kvalifikace pedagogů základních a středních škol.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

29. září 2014