Podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi TUL a akciovou společností AGC Automotive Czech

LIBEREC 23. ZÁŘÍ 2015/ Rámcovou smlouvu o spolupráci při výzkumu, vývoji a přípravě studentů a absolventů pro praxi podepsali dnes generální ředitel akciové společnosti AGC Automotive Czech Ing. Luděk Steklý a rektor Technické univerzity v Liberci profesor Zdeněk Kůs. Smlouva byla podepsána s platností od 1. října 2015 na dobu neurčitou. Smlouva je základem pro dlouhodobou spolupráci nejen s vědeckými kapacitami univerzity, ale i se studenty. Na ní navazují konkrétní smlouvy (projekty), které řeší i finanční podporu jednotlivý ch projektů.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje Implementace sofistikovaných technických metod do procesu výroby a zpracování automobilového skla. Zadavatelem projektu je AGC Automotive Czech a. s., řešitelem projektu a koordinátorem výzkumné části projektu je TUL.

Výzkumná témata

K řešení v rámci společného výzkumu bylo nabídnuto devět výzkumných témat zaměřených na řešení specifických problémů automatické výroby skla. Výzkum je zaměřen na zvyšování pevnosti polotovarů při výrobě automobilových skel, na problematiku spojování skla s plastovými lemy a kovovými lištami, na problematiku automatického hodnocení a řízení, jakosti skla a další. Docent František Novotný, vedoucí Katedry sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TUL: Vývoj nových sofistikovaných vlastností automobilových bezpečnostních skel není zdaleka u konce. Stále se dají vylepšovat například pevnost skla, jeho samostmívací schopnosti, optimalizuje se ohřev skla nebo světelná propustnost vnějšího osvitu. Zkoumá se například možnost promítat na vnitřní stranu skla údaje z palubní desky, integrovat anténní systémy do skla… atd.“

Příprava studentů pro praxi

Univerzita bude spolupracovat s AGC Automotive Czech na dílčích projektech, které jsou už rozpracované a které jsou zaměřené na řešení konkrétních problémů. Do tohoto výzkumu se zapojí i posluchači TUL. Dílčí projekty budou také sloužit jako náměty pro bakalářské, diplomové, případně doktorské práce. Firma poskytne prostor a vytvoří podmínky pro absolvování studentských odborných praxí, některé studenty může podpořit i finančně. Cílem je podílet se na výchově technicky vzdělaných odborníků, vytvořit povědomí o firmě a pomoci tak studentům a absolventům při rozhodování o budoucím povolání.

Smlouva napříč fakultami

Do spolupráce a řešení společných výzkumných témat se zapojí všechny technické fakulty liberecké univerzity. Především Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace TUL.

Generální ředitel AGC Automotive Czech Ing. Luděk Steklý

Firma může díky tomuto projektu v budoucnu získat kvalifikovaný technický personál. Chceme také ukázat i prostřednictvím této spolupráce posluchačům TUL a nejen jim, že jsme jeden z nejperspektivnějších a atraktivních zaměstnavatelů v prostředí automobilového průmyslu v České republice. Nabízíme velmi atraktivní pracovní podmínky pro ty, kteří s námi chtějí profesně růst. Naše firma v této smlouvě spatřuje rovněž konkrétní krok v řešení katastrofálního nedostatku technických pracovníků. Nemůžeme jako soukromý subjekt vyřešit problémy technického školství v ČR, ale užší spolupráce s univerzitami, ale i středními technickými  školami je konkrétní krok, jak můžeme cíleně přispět ke zlepšení této nepříznivé situace. Pro naši firmu není tato smlouva jen o „řešení technických problémů“ nebo o „získávání perspektivních pracovníků“ do budoucna. Je to i věc prestiže a to myslím pro obě strany této smlouvy.“

Rektor TUL profesor Zdeněk Kůs

TUL má širokou spolupráci s firmami, které jsou zapojeny ve smluvním výzkumu a jsou významnou aplikační sférou. Výzkum na zakázku a doplňková činnost pro průmyslovou praxi tvoří téměř dvě třetiny rozpočtu univerzity (zhruba jedna miliarda korun. Výrazným zjednodušením spolupráce jsou podepsané rámcové smlouvy. TUL umožňují snazší spolupráci (např. nemusí u firem soutěžit zakázky). Výhodou také je, že můžeme odborníky z firem snadněji zapojit do výuky nebo je jmenovat členy komisí. Firmám umožní rámcové smlouvy deklarovat spolupráci s univerzitou, toto daňově zvýhodnit, ale především mají rychlejší a snadnější přístup k našemu vědecko-výzkumnému zázemí. Rámcové smlouvy jsou tedy oboustranně výhodným spojením akademické a aplikační sféry. Jednodušší je také podávání společných projektů“.

Technická univerzita v Liberci

TUL podepsala řadu rámcových smluv o spolupráci s firmami, například se Škoda Auto a.s., DENSO, Siemens či Azos. Do budoucna umožní rámcové smlouvy intenzívnější zapojení studentů do odborných praxí, zlepší zadávání kvalitních témat bakalářských a diplomových prací a možné partnerství v operačních programech. Přínosem je nejen VaV spolupráce, ale stranou nezůstává ani pedagogická oblast, a mnozí naši absolventi tak získávají zajímavé uplatnění.

AGC Automotive Czech a. s. (závod v severočeských Chudeřicích u Bíliny)

Výrobní podnik, sídlící v Ústeckém kraji, patřící do japonského koncernu Asahi Glass (největší výrobce skla a jeho aplikací na světě). AGC Automotive Czech a.s. je firma zaměřená na výrobu automobilových skel a přídavných dílů. Výrobní závod v Čechách je největším a jedním z nejkomplexnějších výrobních podniků AGC v Evropě. Za poslední dva roky AGC Automotive Czech a.s. vytvořil více než 950 pracovních míst a rozrostl se na dnešních 2.500 zaměstnanců. Jen produkce tohoto závodu „zasklí“ zhruba šestinu automobilů vyrobených v Evropě.  Růst společnosti je patrný i z počtu nových projektů – výrobků, které firma každoročně připravuje do sériové výroby. Jejich počet v průběhu 5 let narostl více než trojnásobně. V rámci těchto nových projektů je řada velmi zajímavých jako třeba střešní okna Wonderlite®, která jsou schopna automaticky regulovat světelný komfort ve vozu, nebo projekt kompletního zasklení pro unikátní vozidlo určené výhradně pro tělesně postižené. Vozidlo s názvem ELBEE vyvinula a v současné době začala vyrábět moravská společnost ZLKL Loštice. S ohledem na to, komu jsou vozidla ELBEE určená, se AGC Automotive a.s. snažila, aby skla byla cenově dostupná.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

Ing.Tomáš Brokeš, MBA
Human Resources Manager | AGC Glass Europe |
T : +420 417 81 43 18 | Mobile : +420 602 25 25 80 | e-mailtomas.brokes@eu.agc-group.com

29. září 2015