Evropská zlatá známka pro klastr Nanoprogress

Český nanotechnologický klastr, jehož zakládajícím členem je také Technická univerzita v Liberci, získal ocenění, které deklaruje, že patří mezi nejlepší klastry v Evropě.

Známku excelence Gold Label uděluje Evropský sekretariát klastrové analýzy v rámci Evropské iniciativy klastrové excelence (ECEI) jako nejvyšší stupeň ocenění pro klastry, jež vykazují vysoce sofistikovaná řízení a současně se zavázaly k dalšímu výraznému zlepšení svých organizačních struktur a řídicích procesů. Díky tomu se Nanoprogress zařadil mezi klastrovou elitu.

Zástupci klastru a Technické univerzity v Liberci ocenění oficiálně vyhlásili a oslavili v pátek 6. dubna 2018 na půdě Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Libeci (Cxl). Přítomen byl také Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

,,Ocenění Gold Label znamená, že Nanoprogress je v České republice číslem jedna mezi klastry a zároveň patří mezi 5 % nejlepších klastrů v Evropě, a dokládá, že tento klastr ie v oblasti nanotechnologií a nanoprůmyslu vedle univerzit iedním z nejdůležitějších subjektů v České republice,“ uvedl Karel Havlíček.

Český nanotechnologický klastr Nanoprogress vznikl před osmi lety a Technická univerzita v Liberci patří k jeho zakládajícím členům. Klastr sdružuje podnikatelské subjekty, akademické instituce a vědecko-výzkumná pracoviště. Zaměřuje se na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny.

„Průmyslová výroba nanovláken má svůj původ právě na naší univerzitě, jsme proto logickou součástí tak významného uskupení činného v oblasti nanotechnologií, jako je klastr Nanoprogress,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Miroslav Brzezina a dodává, že úspěchy našich vědců na tomto poli nepatří zdaleka jen minulosti. Například loni na podzim přivezl multioborový tým z fakult strojní, textilní a Cxl vedený profesory Davidem Lukášem a Jaroslavem Beranem zlatou medaili z mezinárodního veletrhu strojírenských technologií For lndustry v Brně. Ocenění získali vědci z TUL za unikátní zařízení pro přípravu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken, kterou vyvíjeli za podpory
klastru.

Nanoprogress sídlí v Pardubicích a má také dvě provozovny, v Buštěhradě a Liberci. Provozovna v Buštěhradě je zaměřena na biomedicínský výzkum, liberecké pracoviště, sídlící v prostorách Cxl, se zaměřuje na technologický výzkum.

„Spolupracovali jsme či spolupracujeme se třemi týmy z Technické univerzity v Liberci na šesti vysoce komplexních projektech s tím, že převážná část spolupráce je s Cxl,“ upřesňuje spolupráci s libereckou univerzitou manažer klastru Luboš Komárek, který vedl přípravu na získání titulu excelence.

U příležitosti oznámení dosažení významného ocenění Gold Label – Cluster Management Excellence také zmínil, že klastr úspěšně expanduje do zahraničí. ,,Aktuálně máme čtyřicet jedna členů, z nichž jeden subjekt je z Anglie a jeden z Portugalska. Dále aktivně spolupracujeme s přibližně dvanácti partnery z více než osmi zemí,“ dodává Komárek.

6. dubna 2018