Rektor Brzezina složil inaugurační slib a převzal klíč od univerzity

Řetěz Technické univerzity v Liberci a klíč od naší školy na své slavnostní inauguraci převzal rektor Miroslav Brzezina. Insignie univerzity předal také prorektorům.

Slavnostní uvedení do funkce rektora se konalo v univerzitní aule 18. dubna 2018 za přítomnosti zástupců naší školy, rektorů a prorektorů českých i zahraničních vysokých škol. Přijeli například rektor Hochschule Zittau/Gorlitz Friedrich Albrecht a ředitel lnternationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau Thorsten Claus. Přítomni byli také náměstek ministerstva školství Pavel Doleček, předseda Národního akreditačního úřadu Stanislav Labík, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstci primátorů Liberce a Jablonce nad Nisou, zástupci církví, školství, firem a další hosté.

Obřad inaugurace má být výrazem kontinuity tradic a života akademické obce. Symbolizuje ji přísaha věrnosti škole na univerzitní žezlo a rektorský řetěz. Ten rektorovi Miroslavu Brzezinovi předal předseda Akademického senátu TUL Jan Šembera. Symbolem pokračování v tradici školy, která letos slaví 65 let od svého založení, je také klíč od univerzity, který svému nástupci předal emeritní rektor Zdeněk Kůs.

„Chtěl bych na tomto místě popřát novému rektorovi docentu Miroslavu Brzezinovi hodně úspěchů, štěstí a také zdraví při vedení naší školy a popřát Technické univerzitě v Liberci, aby nadále byla úspěšnou vědecky zaměřenou vysokou školou, aby na ní i do budoucna vládlo ovzduší vzájemné důvěry, spolupráce bez závistí a nepřátelství a aby nepostrádala noblesu, která této instituci přísluší,“ řekl u příležitosti předání klíče od bran školy profesor Kůs.

Rektor Miroslav Brzezina v úvodu svého inauguračního projevu poděkoval svým devíti předchůdcům a vzpomněl především prvního polistopadového rektora TUL. „Byl to právě profesor Kovář, který mě při našich diskuzích přesvědčoval o tom, ať kandiduji na rektora,“ připomněl dnes památku výjimečné osobnosti naší školy, regionu i země Miroslav Brzezina.

Dále se rektor věnoval základnímu poslání univerzit, kterým je podle něj výchova a vzdělávání. Příčinu bezmyšlenkovitosti u dospělých spatřuje ve shodě se Sigmundem Freudem ve špatné výchově a apeloval na to, že ve škole by nemělo jít jen o vědomosti, ale především o rozvoj tolik potřebného kritického myšlení. V souvislosti s tím citoval z Knihy apokryfů Karla Čapka pasáže o moudrosti a navázal:

,,Nepamatuji si, že by se u kandidáta na nějakou významnou pozici v této zemi cenilo, že je především moudrý. Prezident? Premiér? Ředitel školy, divadla, banky? Kdejaké schopnosti jsou vítány, třeba manažerské, zdá se mi ale, že moudrosti si nijak zvlášť nepovažu;eme. Jen málokterým lidem je dáno dozrát k moudrosti. Kdyby však byli moudří alespoň mocní tohoto světa, stačilo by to,“ řekl v inauguračním projevu rektor Miroslav Brzezina.

Novému rektorovi popřál také předseda české konference rektorů a rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Ve svém projevu se věnoval problémům vysokého školství.

„České vysoké školy se potýkají především s problémy, které se týkají finančního zabezpečení chodu vysokých škol. Nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale i v oblasti toho, aby učitelé na vysokých školách byli důstojně ohodnoceni a mohli kvalitně předávat poznatky pokračovatelům – studentkám a studentům,“ řekl Tomáš Zima a pokračoval: „Když zde vidím kolegy ze sousedního Německa, tak jim mohu jen závidět to, že vize nové německé vlády deklarují zvýšení rozpočtu na vědu a výzkum v dalších letech na 3,5 % HDP, příznivě znějí i zprávy ze Spojených států amerických, kde Kongres výrazně navýšil asi o 12 % rozpočet na vědu a výzkum, tak věříme, že si z těchto zemí vezmou i naši politici ponaučení.“

Za řečnický pult se postavil také předseda Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR a děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa, který vyzdvihoval kvality nového rektora TUL, jehož poznal jako kolegu. Miroslav Brzezina je v 65leté historii naší školy prvním rektorem, který vzešel z řad pedagogické fakulty.

Slovo patřilo také hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi, který poděkoval emeritnímu rektorovi za dosavadní spolupráci a vyjádřil přání, aby spolupráce ať už v rámci Dětské univerzity, či výzkumných projektů pokračovala i za podpory nového rektora.

Rektora Miroslava Brzezinu zvolil Akademický senát TUL ze dvou kandidátů 24. října 2017, a to v prvním kole, prezident jmenovací dekret podepsal koncem ledna, 30. ledna 2018 mu jej předal ministr školství Robert Plaga, univerzitu vede Miroslav Brzezina s účinností od 1. února 2018 po čtyřleté období. Je desátým rektorem v historii školy.

Akt jmenování byl 18. dubna 2018 stvrzen inauguračním obřadem. Během něj také předal Miroslav Brzezina insignie univerzity – řetězy – svým čtyřem nově jmenovaným prorektorům Aleši Kocourkovi, Pavlu Mokrému, Pavlu Satrapovi a Radku Suchánkovi.

Radek Pirkl
mluvčí
734 518418
radek.pirkl@tul.cz

18. dubna 2018