Univerzita omládne. Kampus bude půl roku sdílet se žáky ze ZŠ Míru

Jedno pololetí poskytne naše univerzita azyl žákům čtvrtých a vyšších ročníků ruprechtické základní školy. Jejich budova prochází rekonstrukcí.

Ruprechtická základní škola letos v září zůstane zavřená. Důvodem jsou komplikace nastalé během rekonstrukce budov, se kterou škola ani radnice nepočítala: „Oblastní inspektorát bezpečnosti práce rozhodl, že tam děti nepustí po dobu, kdy se bude dělat střecha, protože hrozí zvýšené riziko úrazu,“ vysvětlil náměstek primátora Ivan Langr. 

Přitom plán byl takový, že přes prázdniny se zrekonstruují interiéry a další úpravy budou probíhat za provozu. Na poslední chvíli tedy základka řešila závažný problém – kam umístit všechny svoje žáky. „Hrozilo riziko, že prostory vůbec neseženeme, protože v Liberci na našich školách nejsou vůbec a na krajských jich bylo také velmi málo,“ říká Langr. 

První, druhé a třetí ročníky budou nakonec navštěvovat ZŠ Vrchlického. Pro žáky 4. a vyšších ročníků poskytla na první pololetí azyl Technická univerzita v Liberci. „Záložní místo pro více než 200 žáků tu pochopitelně nemáme, ale po přestavění rozvrhů a zprovoznění učeben, které jsou před rekonstrukcí, se nám povedlo uvolnit několik tříd ve třetím patře budovy G a dále dvě a dvě učebny v budovách F a C. Sborovnu a ředitelnu propůjčí personálu základní školy fakulta strojní,“ říká kvestor TUL Vladimír Stach.

Zaměstnanci TUL budou mít k dispozici rozpis místností, které bude základní škola využívat, a také časy, kdy budou školáci chodit na oběd. Stravovat se budou v menze Husova, ve které budou mít vyčleněné zvláštní výdejní místo.

Vedení TUL si uvědomuje, že se situace zkomplikuje především našim vyučujícím a studentům, a tímto se jim omlouvá. „Důležité je, abychom byli k žákům shovívaví, bez naší pomoci by měli tento školní rok zbytečně komplikovaný,“ dodává kvestor Stach.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení styku s veřejností
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

30. srpna 2018