„Nová výchova a nová škola v nové Evropě“ – rok 1918 a otázka reformy vzdělávání a výchovy v meziválečném období

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Technická univerzita v Liberci uspořádala ve dnech 20. a 21. září mezinárodní konferenci v senátu u příležitosti připomenutí 100 let od vzniku ČSR. Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a s Pädagogische Hochschule Zürich a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy vznikla konference Nová výchova a nová škola v nové Evropě.

Reforma a školství představují neodlučitelné pojmy, které od počátku 20. století spolu souzní. Podobně jako dnešní diskuse se neustále zasazuje o reformu českého školství, rovněž meziválečné období upoutalo nezvyklou silou a intenzitou v otázce reformy školy a výchovy. Různorodé koncepty na reformu školství však nejsou jen předmětem historiků pedagogiky, ale stojí v centru zájmu širší veřejnosti. Vždyť mnohé z tehdejších reformně pedagogických návrhů dnes představují pedagogické koncepty, které označujeme jako alternativní možnosti moderní vzdělávací cesty.

Právě k otázkám meziválečného reformně pedagogického dění se v Praze setkali přednášející z třinácti evropských zemí v rámci konference Nová výchova a nová škola v nové Evropě, kterou pořádala Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského v Praze a Vysokou školou pedagogickou v Curychu. „Odborná, studentská i širší veřejnost měla možnost nahlédnout do podob školského reformního úsilí meziválečného učitelstva, kdy český reformně pedagogický ruch byl živou součástí evropské diskuse o reformě školy“, říká spolupořadatel konference Tomáš Kasper z katedry pedagogiky a psychologie a dodává: „Konference rovněž vybízí k zamyšlení, co je možné pro inovativní a činnostní vyučování využít nejen z aktuálních reformních doporučení Evropské unie, ale i z hlubší domácí a evropské vzdělávací tradice. Jak se ukazuje, školství dnes nestojí před výrazně odlišnými problémy, výzvami a otázkami, než tomu bylo v období utváření meziválečných demokratických států a občanské společnosti.

Konference se konala za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Senátu České republiky, Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského, Technické univerzity v Liberci a ve spolupráci s Vysokou školou pedagogickou v Curychu. Konference se zúčastnili přednášející s výsledky historicko-pedagogického a srovnávacího výzkumu ze Švýcarska, Německa, Belgie, Rakouska, Itálie, Slovinska, Maďarska, Polska, Slovenska, Chorvatska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.

Mezinárodní konferenci pořádá Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze v partnerství s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Zürich.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení styku s veřejností
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

24. září 2018