Vyšel čerstvý žebříček THE. TUL je mezi 6 % nejlepších univerzit na světě

V čerstvém žebříčku Times Higher Education je zahrnuto necelých 1260 univerzit světa, Technická univerzita v Liberci je mezi nimi.

Žebříček pro rok 2019 slavnostně vyhlásili včera na celosvětovém akademickém summitu v Singapuru pořádaném právě společností Times Higher Education.

Žebříček hodnotí vzdělávací a tvůrčí a vědecko-výzkumnou činnost univerzit a úroveň jejich propojení s podnikatelskou sférou a s mezinárodní komunitou.

Z přibližně 20.000 univerzit z celého světa se jich do hodnocení žebříčku dostalo 1258 a naše univerzita je mezi nimi, a to ve skupině 1001+.

Tento výsledek ji řadí do šestého percentilu nejlepších univerzit na světě. Mezi čtrnácti českými univerzitami v žebříčku THE skončila naše univerzita devátá,“ říká prorektor TUL pro studium a vzdělávání Aleš Kocourek, který reprezentuje naši školu na singapurském summitu.

Hodnotily se výuka, výzkum, transfer technologií a úroveň internacionalizace, důležitým hlediskem je také citovanost v odborných publikacích.

V meziročním srovnání se TUL zlepšila v internacionalizaci, komercializaci výsledků vědy a výzkumu a v počtu ohlasů na výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti. Nižší hodnocení ve srovnání s loňským žebříčkem naopak zaznamenala v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu,“ shrnuje Aleš Kocourek.

Na vrcholu žebříčku World University Rankings THE jsou tradičně univerzity jako Oxford, Cambridge a Stanford.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení styku s veřejností
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

27. září 2018