Školy, studenti a plastikářské firmy v česko-saském pohraničí se propojují

Plastikářský průmysl je jeden z nosných pilířů ekonomiky a společnosti v Evropě i ve světě vůbec. Není proto divu, že za finanční podpory z EU-EFRR spojili před třemi lety své síly akademici, studenti i zástupci průmyslové praxe v regionu Oberlausitz-Liberecký kraj, kde tento obor představuje jeden z nejvýkonnějších průmyslových segmentů, aby přispěli k jeho rozvoji v rámci projektu „GreK“.

CROBOPLAST

Jedná se o přeshraniční síť technologií plastů (Cross-Border-Plastic Network), která je budována v rámci českoněmeckého projektu Technické univerzity v Liberci (TUL), Vysoké školy v Žitavě (HSZG) a Technické univerzity v Drážďanech, sdružující akademiky, studenty a místní firmy s cílem přispět k užšímu propojení průmyslu se vzděláváním a aplikovaným výzkumem. Setkání je realizováno jednou za dva roky, střídavě v Liberci a Žitavě. Letošní druhý ročník se uskuteční v březnu t. r. na HSZG.

Kvalitní technické vzdělání je základem pro zachování konkurenceschopnosti firem a klíčová je přitom spolupráce jak mezi školami a výzkumnými institucemi navzájem, tak mezi školami a průmyslovou praxí,“ říká Luboš Běhálek z Oddělení tváření kovů a plastů TUL. „V rámci letošního setkání budou účastníkům představeny mimo jiné nové unikátní 3D výukové modely vstřikovacích a vyfukovacích forem zhotovené aditivními technologiemi, které významně přispějí k efektivní výuce a snazšímu pochopení problematiky v oblasti konstrukce nástrojů a forem pro technologické procesy zpracování plastů,“ doplňuje Běhálek.

SPOLEČNÁ PRAKTICKÁ VÝUKA

Zástupcům vysokých škol v Liberci a Žitavě se podařilo propojit výukové aktivity a k této spolupráci přizvat také průmyslové partnery na obou stranách hranic. Významným partnerem v této spolupráci je i výzkumný ústav Fraunhofer-IWU. Pro česko-německé studenty bylo připraveno sedmdesát dvojjazyčných přednášek a cvičení, vybudována byla čtyři společná vědecká praktika a jeden praktický třídenní workshop, kde se studenti zabývali progresivními technologiemi plastů, aditivními procesy výroby či vývojem a výrobou komponentů malé funkční větrné elektrárny.

Výuka na zahraničním pracovišti je pro studenty zajímavá a skýtá mnohdy ojedinělé možnosti: „Jedním z příkladů je aktivní účast na výrobě tvarově náročného laminátového dílu – profilu vlakové konstrukce, v rámci praktika přímo ve výrobním závodě firmy RCS GmbH Königsbrück,“ říká student TUL Filip Veselka a dodává, že díky této spolupráci mají čeští studenti snazší možnost navštívit saské firmy a němečtí studenti ty české.

DVOJJAZYČNÁ SKRIPTA

Nové studijní zaměření na funkčně integrované technologie zpracování plastů, které bylo téměř před čtyřmi lety otevřeno na německé vysoké škole v Žitavě, a také nový akreditovaný magisterský studijní program technologie plastů a kompozitů na TUL, si vyžádaly přípravu výukových skript, na jejichž tvorbě se společně podíleli obě vysoké školy v Žitavě a v Liberci.

Skripta určená pro studenty bakalářského studia se zabývají základy plastikářských technologií, pro magisterské studium jsou určená skripta orientovaná na moderní plasty – např. s vysokou rázovou houževnatostí, vynikající teplotní i chemickou odolností, dlouhou životností nebo se schopností biologického rozkladu, dále na technologie vstřikování a laminování a také na konstrukci plastových a laminátových dílů,“ blíže popisuje děkan Fakulty strojní Petr Lenfeld. Podle děkana Lenfelda byl tříletý projekt s podporou EU velice úspěšný a přispěl k vytvoření nutných základů spolupráce mezi partnery na obou stranách hranic, na které lze stavět při jejím dalším rozvoji.

20. února 2019