Cenu ministra školství převzal Ondřej Havelka, student fakulty mechatroniky

Za svou vědeckou práci v oblasti využití laserových technik k přípravě nanočástic s vysokou užitnou hodnotou získal Ondřej Havelka (23), student programu nanotechnologie, cenu ministra školství.

Jeho bakalářská práce „Generování Fe nanoklastrů pomocí laserové syntézy“ získala letos v létě Cenu rektora TUL. Bakalářské studium oboru Nanomateriály ukončil se studijním průměrem 1,0 včetně ohodnocení státních závěrečných zkoušek.

Navíc se během bakalářského studia podílel na přípravě odborného článku na téma laserové syntézy nanokrystalických Fe-Cu oxidů v časopisu Applied Surface Science z „prvního decilu“. Práci citoval prof. Barcikowski z Univerzity Duisburg-Essen, který je leadrem v laserové syntéze koloidů.

Nyní Ondřej Havelka pokračuje prvním rokem ve studiu v navazujícím studijním programu nanotechnologie na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Za jeho studijní a výzkumné výsledky ho rektor Miroslav Brzezina navrhl na „Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2019“. Právě Ondřejova vědecká práce spojená s velmi kvalitní publikací prezentující inovativní využití laserových technik k přípravě nanočástic s vysokou užitnou hodnotou rozhodla o udělení ceny.

V Senátu Parlamentu České republiky ji Ondřejovi Havelkovi včera předal osobně ministr školství Robert Plaga s náměstkem pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavlem Dolečkem.

Vzdělání je hodnota a vzdělávání je potřeba oceňovat, stejně jako je potřeba oceňovat výsledky vědy a výzkumu. Dáváme tak společnosti signál, že vzdělávání, věda výzkum jsou pro nás skutečně důležité. Jsem proto rád, že jsme dnes mohli ocenit tolik mimořádných studentů, vědců a pedagogů,“ řekl při slavnostním vyhlášení laureátů ministr Plaga.

Ocenil nejen vynikající studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, ale také špičkové české vědkyně a vědce a nově také vyučující na vysokých školách. Ministr rovněž udělil Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos vědě.

Ondřej spolu s dalšími laureáty získal diplom a odměnu ve výši 50.000 Kč. Ministerstvo vyhlásilo soutěž letos po páté, Ondřej Havelka je prvním zástupcem liberecké univerzity, který cenu ministra školství získal.

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení komunikace a marketingu
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

29. listopadu 2019