Evropská komise udělila prestižní HR Award našemu CxI

Rovné pracovní i platové podmínky pro ženy i muže, transparentní výběrová řízení, možnost sladit práci s rodinným životem a další desítky hledisek. Ocenění HR Award stvrzuje, že Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI) garantuje excelenci v péči o pracovní podmínky svých vědců.

Ocenění udělované Evropskou komisí má v mezinárodní vědecké komunitě svou váhu. „Pokud se nějaký zahraniční vědec zajímá o práci u nás, je zvykem, že se na HR Award zeptá. Je to pro vědce garance toho, že instituce dodržuje podmínky a servis v oblasti lidských zdrojů na vysoké úrovni,“ říká ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI) Petr Tůma a dodává: „Podíl zahraničních pracovníků na našich pracovištích chceme zvyšovat i nadále, proto má pro nás HR Excellence in Research Award zásadní význam.“…

Celý článek na T-UNI

Logo HR Excellence in Research

1. dubna 2020