Volby do AS TUL na FP

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci:

 • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (profily kandidátů)
 • volby do komory studentů AS TUL (kandidát: Bc. Karel Soběhart)

Volby se uskuteční v těchto termínech a na uvedených volebních místech:

 • úterý 9. června 2020
  • 9.30–11.00 hodin (u vchodu do budovy G ve 3. patře – vchod z ul. Boční)
  • 11.45–13.15 hodin (u vedlejšího vchodu do budovy P – ul. Komenského 2, vchod bez vrátnice)
 • středa 10. června 2020
  • 9.30–11.00 hodin (u vedlejšího vchodu do budovy P – ul. Komenského 2, vchod bez vrátnice)
  • 11.45–13.15 hodin (u vchodu do budovy G ve 3. patře – vchod z ul. Boční)

Vyzýváme všechny členy AO k účasti

Informace v PDF

4. června 2020