Zápis studentů do vyšších ročníků

Zápis studentů EF do vyšších ročníků pro akademický rok 2020/21 bude probíhat ve dnech 1. 9.–14. 9. 2020 elektronickou formou prostřednictvím informačního systému STAG, viz Příkaz děkana 2/2020.

Potvrzení o studiu budou vydávána až po provedených zápisech.

Zápisový list A za ak.rok 2019/20 a zápisový list B za ak.rok 2020/21 studenti doručí v termínu 15.9.–2.10.2020 na studijní oddělení (případně vloží do schránky před st.oddělením.

Přílohy:

14. července 2020