Výsledky ankety studentské spokojenosti

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte nám vyjádřit poděkování za vaši účast v anketním šetření studentské spokojenosti s výukou v průběhu letního semestru 2019/2020, který byl z mnoha pohledů neobvyklý. Situace, která nastala téměř ihned po začátku semestru uzavřením všech škol v České republice na základě vládního nařízení kvůli šířící se nákaze viru Covid-19, byla pro vás i nás náhlá a bezprecedentní. 

Vážíme si vašich názorů, které mají  pro nás velký význam, neboť ankety se zúčastnilo 615 studentů – tedy přibližně 40% všech studujících na naší fakultě. Ti navíc vytvořili reprezentativní vzorek respondentů, protože jejich složení dobře korespondovalo se strukturou studentů v jednotlivých ročnících a typech studia.

Kromě základních výsledků, které si můžete prohlédnout v infografice, jsme od vás získali také opravdu veliké množství slovních komentářů, podnětů, ocenění i výtek. Z nich vyplývá, že nejpalčivějším problémem, který vás trápil, byly mezery v komunikaci. Je to i pro nás zásadní záležitost, budeme proto na jejím zlepšení v následujících obdobích na všech úrovních napříč  fakultou usilovat. Věříme, že tak dosáhneme změn i u dalších problémů, které se v uplynulém období  vyskytovaly.

Oceňujeme, že jste tento semestr zvládli i přes častou roztříštěnost v používání platforem vyučujícími a nutnost orientovat se v mnoha digitálních zdrojích. Přílišné rozrůznění v přístupech k výuce bylo zapříčiněno nutností téměř okamžitého zajištění pokračování výuky tohoto semestru distanční formou, na kterou jsme nebyli nijak připraveni. Byla to však pro nás jedinečná zkušenost, z níž můžeme (a jistě budeme) čerpat v budoucnosti. Ať je to snaha o brzké sjednocení některých platforem (univerzitní moodle a fakultní elearning) nebo připravenost na koherentnější strategie řešení distančních forem výuky napříč předměty či katedrami.

Věříme, že tato situace pro vás měla také dobré stránky, ať ve výhodách, které jste v anketě uváděli, nebo třeba i v přidané hodnotě zkušenosti s klasickými studijními metodami studentů univerzity či samostatnou prací vysokoškolského badatele.

Vaše zpětná vazba nám také potvrdila, že většina potíží a zkušeností, které jste s námi sdíleli, je shodná s tím, čemu čelili také pedagogové a zaměstnanci fakulty a celá pedagogická komunita. Děkujeme tedy ještě jednou za vaši cennou zpětnou vazbu, která je pro nás vyjádřením vaší  sounáležitosti s domovskou fakultou a snahy na společném zlepšování jejího fungování.

vedení FP TUL

16. července 2020