Opakovací kurz středoškolské matematiky

Opakovací kurz středoškolské matematiky pro studenty 1. ročníků bakalářského studia na EF TUL se bude konat 14.–18. 9. 2020. Bližší informace viz příloha:

3. září 2020