CEEPUS na akademický rok 2020/2021

Připomínka termínů.

Přehled sítí a termínů podání přihlášek.

Termín pro přihlášení na výjezdy v rámci sítí v ZS 2020/2021: 15. červen 2020

Termín pro přihlášení na výjezdy v rámci sítí v LS 2020/2021: 31. říjen 2020 (doporučujeme podání přihlášky již nyní).

Termín pro přihlašování v kategorii freemover – pouze pro výjezdy v LS (tj. na jakoukoliv univerzitu zapojenou do programu CEEPUS): od 1. července do 30. listopadu 2020

Celkem je fakulta strojní zapojena do 4 sítí v akademickém roce 2020/2021, které byly schváleny v rámci hodnotícícho procesu.

1/ CIII-RS-0304-13-2021 „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)“ with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market.“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx, kde si danou síť najdete na základě akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

2/ CIII-BG-0722-09-2021 „Computer Aided Design of automated systems for assembling.“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx, kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.
 

3/ CIII-RO-0013-16-2021 „Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx, kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

4/ CIII-RS-1012-06-2021 Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx, kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Konkrétní informace pro stipendisty a konkrétní postupy: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

Ing. Marcela Válková
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz

4. září 2020