Dodatečný zápis do prvních ročníků FT 23. září

Pro uchazeče, kteří se  nemohli dostavit k řádnému zápisu do studia vypisuje FT dodatečný termín zápisu do 1. ročníku studia:

ve středu 23. září 2020 v posluchárně B4 – budova B, 3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, nezapomeňte na roušku!

Při zápisu je nutné podat a zaplatit žádost o studentskou kartu (ISIC za 270,-Kč – pouze pro prezenční studenty, TUL karta s čipem za 170,-Kč nebo TUL karta bez čipu zdarma – všichni studenti)

Budou Vám poskytnuty potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému  a jednotné evidence studentů v IS/STAG. Dle zákona se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Zapsat do studia může studenta i zástupce vybavený úředně ověřenou plnou mocí.

Pokud budete mít zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích (prezenční studium), Žádost o ubytování zasílejte přímo kolejní ubytovací službě:

http://koleje.tul.cz/index.php?p=2014-01-18-14-26-04-ke-stazeni.html

http://koleje.tul.cz/?a=2018-04-18-13-22-28-informace-o-ubytovani-prvnich-rocniku.html

Uchazeči – cizinci, kteří dosud nedoložili studijnímu oddělení platnou Nostrifikaci, mohou být do studia podmínečně zapsáni. V souladu s právní úpravou podle § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb., je stanovena lhůta pro předložení výše uvedeného dokladu, a to nejpozději do 15. 10. 2020. Nebude-li Nostrifikace do tohoto data doložena, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb., bude takto zapsanému studentovi studium ukončeno.

Všechny výše uvedené informace a termíny se mohou měnit v závislosti na průběhu pandemie COVID-19 v ČR. O změnách budete informováni e-mailem  a na webových stránkách Fakulty textilní.

7. září 2020