Informace studentům EF

Vážené studentky, vážení studenti,

současná epidemiologická situace a nařízení Krajské hygienické stanice nám bohužel neumožní zahájení zimního semestru akademického roku 2020/21 běžným způsobem. Našim cílem však je, Vám v maximální možné míře poskytnout plnohodné studium online způsobem. Všichni vyučující EF TUL obdrželi informaci, že výuka bude probíhat v nastavených rozvrhových akcích online způsobem. Ve výjimečných případech, vyžaduje-li studium využití speciálních SW v našich laboratořích, bude výuka probíhat prezenčně v malých skupinách. Přesné podmínky, za kterých se studenti mohou zúčastnit výuky či konzultací, jsou uvedeny v příkazu rektora. O způsobech výuky Vás budou jednotliví vyučující informovat hromadnými e-maily ještě před první rozvrhovou akcí. Sledujte proto pravidelně Vaši školní e-mailovou schránku. K výuce budou využívány zejména nástroje Google Meet, MS Teams nebo aplikace integrované v elearningovém portálu TUL.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či pocit, že výuka neprobíhá stanoveným způsobem, neváhejte nás kontaktovat – proděkanku pro studium Jaroslavu Dědkovou nebo přímo děkana.

Přeji Vám úspěšné studium a pevné zdraví.

Miroslav Žižka
děkan

25. září 2020