COVID19 – informace ze dne 31. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020 č 1112 (viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1112.pdf) s účinností od 2. 11. 2020 od 00:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hodin je prodloužen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • zkoušky, účastní-li se jí v jeden čas zkoušky 10 a méně osob,
  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

S účinností od 2. 11. 2020 od 00:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hodin se prodlužuje zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe (viz výše),
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Podrobnější informace včetně příkazu rektora jsou uvedeny https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19  a souhrnná a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství jsou nadále platné a k nalezení v tomto PDF souboru.

Jan Picek, děkan FP TUL 

31. října 2020