Opatření k omezení výuky na FM TUL s účinností od 2. 11. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření,  je s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole, zakázána.

Ubytování studentů na kolejích

Na základě výše uvedeného se prodlužuje i zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště; s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní studenti:

  • pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, že tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
  • kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Režim budov TUL od pondělí 12. 10. 2020: všechny budovy jsou otevřeny pouze na kartu.

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19.

Příloha: Příkaz rektora č. 12/2020

2. listopadu 2020