Studentka naší fakulty spoluautorkou mezinárodní odborné publikace

Studentce navazujícího magisterského studia Podnikové ekonomiky na EF TUL Kristýně Pšeničkové se během studijní mobility Erasmus+ na University of Aveiro v Portugalsku podařilo vytvořit závěrečnou semestrální práci na téma Four Innovative Ways to Reduce Food Wasting in Hotel Restaurants v rámci předmětu Strategy and Competitiveness na takové úrovni, že jí bylo nabídnuto spoluautorství formou článku v odborné publikaci Handbook of Research on the Role of Tourism in Achieving Sustainable Development Goals.

Blahopřejeme!

2. listopadu 2020