ERASMUS+

Vyhlášení na akademický rok 2020/2021

Výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022.

http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/aktualni-nabidky-mezinarodni/erasmus–2021-2022/ .

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2021/2022, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od 1. června 2021 do 30. srpna 2022.

  • Studenti: Mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).
  • Akademici: Program Erasmus+ nabízí možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny).
  • Administrativní zaměstnanci: rovněž se mohou zúčastnit, program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

Termín podání přihlášek: 10. leden 2021

Podrobnosti:

Formuláře přihlášek do výběrového řízení:

  • Studenti se nově přihlašují do výběrového řízení přes IS STAG.
  • Zaměstnanci předají vyplněnou a podepsanou přihlášku osobně či interní poštou.

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Válková
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz

12. listopadu 2020