Opatření k omezení výuky na FM TUL od 25. 11. do 12. 12. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 a Příkazu rektora č. 12/2020 (revize č. 7) je s účinností od 25.11.2020 od 00:00 hod. do dne 12.12.2020 do 23:59 hodin zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • Laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • Studium v doktorském studijním programu,
  • Individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Ubytování studentů na kolejích

Na základě výše uvedeného se prodlužuje i zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště; s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní studenti:

  • Pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, že tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
  • Kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další informace

Přílohy

24. listopadu 2020