COVID-19 – zimní semestr

Vážené studentky, vážení studenti,

dnem 25. 11. 2020 bude některým z vás (tj. studentům závěrečných ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia) umožněno opět alespoň částečně pokračovat ve studiu prezenční, popř. kombinovanou formou. Jedná se o praktická a laboratorní cvičení. Rovněž můžete dokončit nutná měření pro vaše bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia mohou pokračovat v práci v laboratořích na svých doktorátech.

Především ti z vás, kteří potřebují měřit, kvůli dopsání bakalářských a diplomových prací, kontaktujte co nejdříve své vedoucí, abyste mohli dokončit vše potřebné pro včasné odevzdání prací. Jedná se o studenty, kteří plánují odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci v lednu 2021.

Budovy B, D a E3 budou uzavřeny, vstup zaměstnancům bude povolen na čipovou kartu a pro studenty bude vpuštění do budov zajišťovat pedagog laboratorní a umělecké výuky, popř. školitel. Aktuální informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize 07, účinné od 25. 11. 2020).

Těšíme se na vás.
Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

24. listopadu 2020