Novoroční přání CxI

Milé kolegyně a vážení kolegové,

Dovolte mi, abych nám všem na začátku letošního roku ještě jednou popřál zklidnění epidemické situace, mnoho pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.

Miroslav Černík

Jak jsem zmínil na setkání u příležitosti poděkování panu emeritnímu řediteli Petrovi Tůmovi, náš ústav je ve velmi dobrém stavu a ani minulý rok se na jeho činnosti výrazně negativně nepodepsal.

Z tohoto pohledu bych chtěl, aby letošní rok byl výrazně klidnější, celá instituce se stabilizovala a byly dokončeny probíhající změny. Pocit stability je pro většinu pracovníků velmi důležitý, obzvláště v těžké době tohoto epidemiologicky problémového období. Také bych rád, abychom měli v letošním roce možnost se potkávat na setkávání zaměstnanců a podobných akcích, které přispějí k pocitu sounáležitosti s CxI.

Ústav má mnoho velmi šikovných a zapálených vědeckých i technických a administrativních pracovníků, kteří se zde chtějí pracovně realizovat.

Mou vizí je, jim poskytnout odpovídající podmínky, zázemí a možnosti jejich dalšího rozvoje. Cílem je dotvořit CxI jako svébytnou součást TUL, která se stane mezinárodně uznávanou a respektovanou institucí ve vybraných oblastech výzkumu.

1. ledna 2021