COVID19 – informace ze dne 2. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po jistém mírném prosincovém rozvolnění podmínek pro konání výuky na vysokých školách, dochází k jejich opětovnému zpřísnění. Dne 23. prosince 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 1377, které upravuje provoz vysokých škol od 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do 10. ledna 2021 do 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení, které je v souladu se školskou částí systému PES, se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního  vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Je také zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe v souladu s usnesením vlády,
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

Garanti předmětů, ve kterých dochází ke změně formy výuky,  jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Informace rektorátu TUL včetně očekávaného inovovaného příkazu rektora (Opatření týkající se COVID-19, výuka na TUL) budou zveřejněny na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

Vedeni FP

2. ledna 2021