Zemřel Ing. Sáva Kubias

Vedení Ekonomické fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás 27. prosince 2020 ve věku 88 let opustil Ing. Sáva Kubias.

Ing. Sáva Kubias byl absolventem Vysoké školy technické v Košicích. Byl především praktikem managementu. Před příchodem na vysokou školu pracoval v řadě strojírenských firem (ZPA, Autobrzdy, Liaz). Na Hospodářské, resp. Ekonomické fakultě TUL, katedře podnikové ekonomiky, působil od jejího založení až do svého odchodu do důchodu v roce 2014. Jeho výuka byla zaměřena na management.

Jeho odchodem ztrácíme dlouholetého věrného člena fakulty a dobrého kolegu.

Čest jeho památce!

Příloha: smuteční oznámení

5. ledna 2021