Předzápis předmětů na letní semestr do IS STAG

Předzápis předmětů letního semestru do IS STAG bude pro studenty Ekonomické fakulty spuštěn dne 23.1. od 16:00 do 23:59. Dále pak v termínu 24.1. od 16:00 do 21.2. do 23:59. Student si provede úpravu a dozápis předmětů na letní semestr, na studijní oddělení není potřeba odevzdávat nový zápisový list.

12. ledna 2021