Výzva: MŠMT V4 + Japonsko

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách výzvu V4 + JAPONSKO. Tato výzva je orientována na všechny typy výzkumu na poli „Advanced Materials“. Podmínkou je dodržení stanoveného konsorcia, které se má skládat z 1 japonského účastníka a minimálně dvou dalších účastníků ze dvou různých zemí (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko).

Deadline pro podání projektové žádosti je 9. 4. 2021.

27. ledna 2021