Oznámení děkana v souvislosti s novým Usnesením vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

v souvislosti s novým Usnesením vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021 Vás informuji, že pro Fakultu zdravotnických studií zůstávají pravidla stejná jako dosud a nedochází k dalším změnám ve výuce. Dříve vydaná opatření pana rektora zůstávají nadále v platnosti.

Dále vzhledem k Usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 omezující volný pohyb na území ČR od 1. 3. do 21. 3. 2021 Vás informuji, že toto usnesení se nevztahuje na cesty do zaměstnání a na cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Při přejezdu mezi okresy bude od 1. 3. 2021 potřeba mít s sebou vyplněné níže uvedené formuláře:

Protože není možno zajistit, aby zaměstnanci měli písemná prohlášení již v pondělí, navrhuji dočasně řešit tento problém čestným prohlášením (VZOR čestného prohlášení), které si vystaví zaměstnanec sám. Doporučuji zaměstnancům a studentům, aby s sebou měli průkaz zaměstnance (popř. pracovní smlouvu), resp. kartu ISIC (popř. potvrzení o studiu).

S pozdravem a přáním pevného zdraví

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
děkan FZS TU v Liberci

1. března 2021