Zpřísnění opatření na CxI

Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci výkonu práce je do pátku 19. 3. 2021 zakázána přítomnost v budovách TUL, pokud tato přítomnost není nezbytná pro zajištění chodu existujících nebo přípravu nových projektů, zakázek, agend apod. O nezbytnosti rozhoduje nadřízený pracovník. Seznam osob s povolením vstupu zašlou vedoucí oddělení Petře Halířové.

Celý text zprávy

1. března 2021