Výběrové řízení na studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan)

Je otevřeno výběrové řízení na jednosemestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan) v zimním semestru 2021.

Kdo se může přihlásit?

Studenti navazujícího magisterského studia, obor Podniková Ekonomika, specializace Marketing a mezinárodní obchod a Management podnikových procesů a studenti oboru International Management.

Deadline přihlášek je v pátek 12. 3. 2021

Vybráni budou max. 2 uchazeči na základě studijních výsledků a krátkého motivačního dopisu v angličtině. Vyplněné přihlášky a motivační dopisy posílejte na email fakultní koordinátorky paní Chvojkové: martina.chvojkova@tul.cz.

Odkaz na webové stránky National Taipei University of Business

Příloha: Přihláška

2. března 2021