Příjem žádostí na studium 2. ročníku na Université Toulouse III – Paul Sabatier (UT3)

Studium 2. ročníku pro výborné studenty 1. ročníku oboru IT na TUL, pro obor “Computer Science for Aerospace“ (CSA) na francouzské univerzitě. Studium je v anglickém jazyce s možností získání dvojího diplomu.

16. března 2021