Bioinženýrství – nový bakalářský a magisterský studijní program

O novém studijním programu Bioinženýrství jsme si povídali s prof. Davidem Lukášem z KCH.

Jak byste zhodnotil první semestr studijního programu bioinženýrství?

Náš bakalářský studijní program potkala ta smůla, že byl schválen rozhodnutím Národního akreditačního úřadu až 25. června roku 2020. Proto jsme vloni měli velmi omezenou možnost seznámit s touto možností studia středoškolské studenty. Máme proto zatím jenom jedinou studentku, Elišku, které se pečlivě věnujeme a nový studijní program spolu s ní ladíme.

Zatím jako přednášející a garantky předmětů do „on-line výuky“ v prvním a druhém semestru zasahují mé dvě kolegyně, paní docentka Eva Kuželová Košťáková a doktorka Věra Jenčová. Se studentkou jsou velmi spokojené, a to je ta největší odměna za práci akademiků. Osobně se už nemohu dočkat, až budu (snad už konečně „off-line“) přednášet ve druhém ročníku.

Když pomineme současnou epidemiologickou situaci, na co nové uchazeče o studium tohoto oboru lákáte? Je výuka také praktická?

Studijní programy bioinženýrství (je akreditován i stejnojmenný magisterský navazující studijní program) nabízejí studentům nesmírně pestrou paletu oblastí vzdělávání. Krom přírodovědných disciplín se jedná také o etiku spojenou s využitím moderních technologií a vývoje biomateriálů. Ale vezměme to pěkně od začátku.

Bakalářský studijní program je koncipovaný jako příprava vstupu studenta na jeviště vědy a inženýrství, pro který musí mít velmi solidní základy. V druhém semestru je navíc zařazena několikatýdenní praxe, kterou může student vykonávat ve firmách orientovaných na bioinženýrství nebo na ústavech Akademie věd ČR. Praktická výuka je významnou součástí bakalářského studijního programu Bioinženýrství. Studium obsahuje řadu laboratorních cvičení zaměřených na navrhování a výrobu biomateriálů (mikro a nanovlákenných materiálů, fólií, pěn, hydrogelů atd.) a jejich testování pro aplikaci v medicíně.

Magisterské studium obsahuje také tři balíčky předmětů směřujících k rozšíření vzdělání: v přírodních vědách a inženýrství, v humanitních vědách a ekonomii a v biologii.  Navazující magisterské studium je koncipované jako tzv. sdružené studium. Těšíme se tedy, že brzy si naši studenti budou moci vybrat skupinu volitelných předmětů sdružených do balíčku Minor například z oblasti aplikované fyziky.

Řekněme, že jsem student posledního ročníku gymnázia a baví mě chemie, fyzika a biologie. Jsou to přesně ty předpoklady, které bych jako budoucí student bioinženýrství měl mít? Nebo jsou tu ještě jiné?

Zájem o přírodovědné disciplíny je nepochybně dobrým předpokladem pro studium tak mnohaoborové disciplíny, jakou bioinženýrství bezesporu je. Označení našeho studijního programu končí na „…inženýrství“, proto jsou u nás vítáni i absolventi středních průmyslových škol. Základním předpokladem však je studentův zájem o studium a především o studovanou disciplínu. Chuť k řešení náročnějších výzev a problémů, které vyžadují náhled z více stran, a přirozená zvídavost a schopnost kritického hodnocení se našim studentům určitě také budou velmi hodit.

Jak vnímáte budoucnost tohoto oboru? Jaké je uplatnění jeho absolventů?

Bioinženýrství je oborem s netušenou budoucností. Stačí se podívat na stránky nejprestižnějších vědeckých časopisů rodiny Nature nebo Science. V nich je téměř 80 % příspěvků věnovaných nebývalým objevům z oblasti biologie. Je nabíledni, že se už dnes (viz vývoj mRNA vakcín proti viru COVID-19 a antigenních a PCR testů), ale rozhodně zítra, promítnou tyto výsledky do vývoje testování a výroby zdravotnických prostředků a léčiv, které zvýší kvalitu našich životů. Kdo se chce podrobněji podívat na uplatnitelnost absolventů studia bioinženýrství, nechť si otevře např. tyto stránky.

Budoucnost oboru bioinženýrství na Technické univerzitě v Liberci je ovšem i závazek a výzva pro naši univerzitu, katedru chemie a její oddělení bioinženýrství, aby naše výuka zůstala na patřičné odborné úrovni a byla srovnatelná se zahraničními univerzitami.

Děkujeme za rozhovor.

Pokud vás obor zaujal, více o cílech studia nebo o dalším uplatnění po jeho absolvování se dozvíte na těchto stránkách: bakalářskýnavazující magisterský.

17. března 2021