Pedagogická studia

V rámci představení nového studijního programu Pedagogická studia jsme o rozhovor požádali paní Mgr. Marii Holou, Th.D., zástupkyni ředitelky pro Montessori třídy na ZŠ v ul. 5. května v Liberci, s níž budeme při realizaci tohoto studijního programu úzce spolupracovat.

Jako jediná základní škola v Liberci máte otevřené také Montessori třídy. Jací učitelé v nich děti učí? Přešli z klasického systému do tohoto alternativního, nebo to jsou spíše začínající absolventi pedagogických fakult?

MH: Příběhy našich průvodců, jak učitelům říkáme, jsou různé. Jsou mezi námi čerství absolventi, ale i lidé s mnohaletou praxí v klasickém školství, kteří cítili, že potřebují dělat věci jinak, než je zvykem. Někteří kolegové si před nástupem k nám prošli různými jinými profesemi.

Kromě učitelů-průvodců tvoří nepostradatelnou součást našeho kolektivu také asistenti, které máme letos ve všech třídách, za což jsme vděční. Dospělá dvojice ve třídě je pro děti skvělým příkladem spolupráce. Naši asistenti pracují v mnoha ohledech podobně jako průvodce a nezasvěcený divák by na první pohled často nepoznal, kdo je ve třídě učitel a kdo je jeho pravá ruka. I pro naše asistenty platí, že přicházejí z různých profesí a oblastí.

Při výběru nových kolegů pro nás není formální vzdělání to nejpodstatnější. Mnohem víc nás zajímá motivace, se kterou k nám lidé přicházejí. Potřebujeme, aby byli otevření, měli chuť poznávat a učit se nové věci, chceme, aby uměli pracovat s chybou, aby dokázali spolupracovat s ostatními, ale zároveň aby byli samostatnými a zdravě sebevědomými průvodci a partnery našich dětí. Všechny dospělé členy naší školy spojuje skutečný zájem o děti, partnerský a respektující přístup k nim, chuť dětem naslouchat a otevírat jim obzory našeho světa.

Pokud jde o neformální vzdělávání, jaké volnočasové aktivity na vaší škole nabízíte?

MH: Po vyučování můžou naše děti navštěvovat družinu s Montessori vychovatelkami a mohou se také zapsat do kroužků, které pořádá naše „mateřská” škola (ZŠ Liberec, ul. 5. května). V družině se dětem věnují vychovatelky, které nabízejí výtvarné a rukodělné aktivity, chodí s dětmi na výpravy nebo na hřiště v okolí školy. Děti mají také možnost věnovat se práci, kterou započaly dopoledne, můžou si vypůjčit knihy v naší knihovně, mají k dispozici společenské hry. Oblíbenou odpolední aktivitou je také příprava divadelních představení. Pokud se ve škole věnujeme nějakému velkému tématu nebo například přípravě zboží pro jarmark, činnost často pokračuje i v družině.

Protože jsme na naší fakultě v tomto akademickém roce otevřeli nový studijní program Pedagogická studia, plánujeme s vaší školou na poli neformálního vzdělávání intenzivní spolupráci. Upřesníte, jak se u vás studenti nového oboru uplatní?

MH: Studenti budou mít možnost spolupracovat s naší družinou dlouhodobě, po dobu několika týdnů. V jejich rámci si ve spolupráci s vychovatelkami přichystají a realizují zájmové činnosti. Budou si moci vyzkoušet práci na dlouhodobějším projektu nebo naopak vystřídají větší množství témat a aktivit.

Jak se vy osobně díváte na vzdělávání pedagogů v oblasti volného času? Na co by se měl klást důraz?

MH: Myslím, že se to netýká jen jednoho oboru, ale celkově je potřeba studentům umožnit trávit co nejvíc času ve školách, aby měli možnost vnímat celistvost pedagogické profese a značnou míru flexibility a kreativity, které budou při práci s dětmi potřebovat. A pak je nezbytné vědět, že děti mnohem víc, než si uvědomujeme, učíme vlastním příkladem, tím, jak se sami chováme, jak pracujeme se svými emocemi, jak upřímní jsme k sobě a k ostatním. I tuto stránku by příprava na vysoké škole měla zahrnout.

Děkujeme paní doktorce Holé za inspirativní slova. Právě se systémem montessori a dalšími zajímavými směry v pedagogice se seznámí studenti našeho nového studijního programu Pedagogická studia.  

17. března 2021